PROJECT MANAGEMENT – ANGIELSKIE SŁOWNICTWO DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

project management - angielskie słownictwo dotyczące zarządzania projektami

 

Project management – angielskie słownictwo dotyczące zarządzania projektami.

PM, PMO, PRINCE2, PMI, PMBoK, Agile, Scrum, MiM, MoM, Gantt, RAID, LL i RAG – sprawdź, co oznaczają te project managementowe akronimy i nazwy własne!

 

Project management a nauka języka angielskiego specjalistycznego

 

Jeśli dotychczas nie miałeś styczności z zarządzaniem projektami, a marzy Ci się praca w roli PMO (Project Management Officer) czy PM (Project Managera) to musisz wiedzieć, że zarządzanie projektami to praca przede wszystkim w języku angielskim. Nawet jeśli będziesz prowadził projekt dla francuskiej, niemieckiej czy hiszpańskiej firmy, to i tak wiodącym językiem projektu będzie język angielski.

Ponadto, zarządzanie projektami wymaga znajomości słownictwa specjalistycznego. Dobra znajomość języka angielskiego i branży, w której chce się prowadzić projekty to dobre podstawy do pracy w charakterze kierownika projektów. Niemniej jednak dużo łatwiej dostać pracę w korporacji, w dziale PMO, jeśli ma się choć blade pojęcie o zarządzaniu projektami i w miarę swobodnie operuje się słownictwem typowym dla tej tematyki.

 

Project management – angielskie słownictwo dotyczące zarządzania projektami

 

A zatem, jeśli chcesz wejść do świata zarządzania projektami, to zacznij jak najszybciej szlifować swoją wiedzę w tym temacie. Zrób pierwszy krok ku karierze PM(O) zapoznając się z poniższym zestawieniem angielskiego słownictwa dotyczącego zarządzania projektami, w tym i typowymi dla korporacji akronimami.

1. PM

Project Management (Zarządzanie Projektami) / Project Manager (Kierownik Projektu)

Zarządzanie projektami to dziedzina wiedzy przyczyniająca się do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw. Rozwój działalności projektowej wymaga nie tylko kompetencji w zakresie samego zarządzania projektami, lecz także jednolitych zasad monitorowania i koordynacji przebiegu wielu projektów jednocześnie. Centrum takich kompetencji powinno być Biuro Zarządzania Projektami (PMO).

Sukces realizacji projektu wymaga kierowania systemem, składającym się z ludzi, procesów i produktu. Dla większej liczby projektów konieczne jest zdefiniowanie efektywnego systemu zarządzania całym portfelem projektów w przedsiębiorstwie.

2. PMO

Project Management Office (Biuro Zarządzania Projektami) / Project Management Officer (dosł. urzędnik ds. projektu)

Project Management Office to dział zarządzania projektami charakterystyczny dla korporacyjnego świata, w którym zatrudnieni są PM i PMO. Największą zaletą dla firmy z posiadania stałego PMO jest to, że firma realizując kolejne projekty, może czerpać z doświadczeń wyniesionych z realizacji poprzednich (tzw. lessons learned).

 

 

Natomiast do podstawowych obowiązków Project Management Officera należy wspieranie i zarządzanie realizacją projektów. Dbałość o terminową realizację działań, monitorowanie postępu prac, a także wykorzystanie w procesie realizacji projektu oprogramowania wspomagającego zarządzanie projektami (MS Project, Smartsheet, Clarizen itp.).

3. PRINCE2

PRojects IN Controlled Environments (dosł. Projekty w sterowanym środowisku)

PRINCE2 to opracowana przez Brytyjczyków twarda metodyka zarządzania projektami. Choć można ją zastosować  do zarządzania i sterowania projektami wszelkiego rodzaju i wszelkiej wielkości, to jednak największą popularnością cieszy się ona w projektach brytyjskich i na dodatek z sektora publicznego.

Tak więc jeśli będziesz miał możliwość pracować nad projektami brytyjskimi i jeszcze z sektora publicznego, to zachęcam do zapoznania się z metodologią PRINCE2, a z czasem może i do zdania egzaminu certyfikującego:

PRINCE2 Foundation (można do niego podejść nie mając doświadczenia zawodowego w zarządzaniu)

PRINCE2 Practitioner (wymagane jest zdanie egzaminu PRINCE2 Foundation, albo innego egzaminu np. Certified Associate in Project Management (CAPM)®, o którym wspomnę za chwilę).

 

 

Więcej informacji na temat PRINCE2 znajdziesz pod tymi adresami:

– strona AXELOS, która zarządza m.in. certyfikacją PRINCE2 – www.axcelos.com

– strona poświęcona metodyce PRINCE2 – www.prince2.com

4. PMI 

Project Management Institute (międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające kierowników projektów)

Project Management Institute to organizacja zrzeszająca kierowników projektów z całego świata. Ma ona swoją siedzibę w 280 krajach w tym i w Polsce.

Członkostwo w PMI świadczy o tym, że poważnie traktuje się karierę w zakresie zarządzania projektami i swój profesjonalny rozwój w tej dziedzinie, stąd też tak mile (obok certyfikacji PRINCE2 i Scrum) widziane jest w CV. Zapewnia również dostęp do cennej wiedzy, sieci kontaktów i zasobów (strona internetowa, szkolenia i konferencje organizowane przez PMI etc.).

Ponadto PMI daje możliwość udokumentowania swojej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie zarządzania projektami poprzez zdanie egzaminu i uzyskanie certyfikacji w jednej z poniższych dziedzin:

–  Certified Associate in Project Management (CAPM)® – egzamin dla początkujących (nie jest wymagane doświadczenie zawodowe):

– Project Management Professional (PMP)® – egzamin dla zaawansowanych (wymagane jest doświadczenie zawodowe):

– inne egzaminy:

Portfolio Management Professional (PfMP)®

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)®

Program Management Professional (PgMP)®

PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®

PMI Scheduling Professional (PMI-SP)®

Więcej informacji na temat PMI znajdziesz pod tymi adresami:

– oficjalna strona Instytutu –  www.pmi.org

– PMI Poland Chapter – www.pmi.org.pl

5. PMBOK / PMBoK 

(A guide to the) Project Management Body oKnowledge

PMBOK to ”bibila kierowników projektów”, czyli amerykańska publikacja PMI opisująca klasyczną, kaskadową (Waterfall) metodologię zarządzania projektami. To zbiór powszechnie uznanych praktyk znajdujących zastosowanie w zarządzaniu projektami. Jest źródłem wiedzy niezbędnej do zdania egzaminów PMP i CAPM, o których była mowa powyżej.

W 2017 roku pojawiła się 6 edycja tego poradnika.

 

 

6. Agile

Agile /ˈædʒaɪl/ (z ang. zwinny)

Agile nie jest metodologią. Agile to podejście, opis stylu pracy, który charakteryzuje się zwinnością i elastycznością.

Z początku Agile najchetniej był stosowany głównie w projektach IT ponieważ, tego typu projekty opierają się na programowaniu iteracyjno-przyrostowym. Niemniej obcenie Agile z powodzeniem sprawdza się również w projektach z innych branż, np. edukacji (zwłaszcza Scrum) czy marketingu.

Cztery podstawowe założenia Agile znajdziesz w Agile Manifesto, a dwanaście zasad Agile w Principles behind the Agile Manifesto.

Do ”rodziny” podejść zwinnych Agile należą m.in.:

– Scrum – obecnie napopularniejsze podejście – więcej informacji poniżej;

– Extreme Programming (XP);

– Kanban – charakterystyczne dla tego podejścia są aktualnie bardzo popularne tablice kanbanowe (Kanban Board/Wall);

Dynamic System Development Method (DSDM) – najstarsze podejście Agile, wprowadzone w 1995 roku;

– Crystal;

– Lean Startup.

Od 2017 roku, wraz z nową edycją PMBOK, Agile stał się nieodzownym elementem ”twardego” zarządzania projektami (Watterfall), bowiem PMI (we współpracy z Agile Alliance) opracował Agile Practice Guide, który ma zachęcić do zwinnego oraz hybrydowego (mieszanego zwinno-kaskadowego) podejścia do prowadzenia projektów.

7. Scrum

Scrum nie jest metodyką, nie jest też zbiorem procesów czy instrukcji.

Według Scrum Guide, Scrum to framework, czyli ramy postępowania przydatne w procesach wytwarzania, dostarczania i utrzymywania złożonych produktów. Nie koniecznie IT! Scrumowe ramy postępowania umożliwiają wykonywanie pracy w taki sposób, by można było nieustannie doskonalić produkt, zespół oraz środowisko pracy.

Na Scruma składają się Scrum:

– Scrum teams (Zespoły Scrumowe) oraz związane z nimi Scrum roles (Role Scrumowe: Scrum Master, Product Owner, Development Team);

– Scrum events (Wydarzenia Scrumowe: Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review i Sprint Retrospective);

– Scrum artifacts (Artefakty Scrumowe: Product Backlog, Sprint Backlog, Increment);

– Scrum rules (Reguły Scrumowe: Transparency, Definition of „Done”) opisane w Scrum Guide przez Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda – twórców Scruma.

 

 

Scrum jest najchętniej i najczęściej stosowanym podejściem zwinnym ponieważ jest lekki (Scrum Guide ma zaledwie kilkanaście stron), łatwy do zrozumienia choć trudny do opanowania. Tę trudność widać już na etapie przygotowań do egzaminu Professional Scrum Master I (PSM I) 😉

Więcej informacji na temat międzynarodowej certyfikacji PMS I znajdziesz w następujących artykułach:

Scrum Master – jak przygotować się, by zdać egzamin PSM I?

Professional Scrum Master I – pytania dotyczące egzaminu PSM I

Professional Scrum Master I – materiały do egzaminu PSM I

8. MiM

Minutes of (the) Meeting (dosł. protokół z posiedzenia, spotkania)

MiM jest to oficjalny zapis ze spotkania (w formacie .pdf, ewentualnie .doc), zawierający co najmniej podjęte w czasie spotkania decyzje, a często także podsumowanie dyskusji dotyczących przebiegu projektu (np. pojawiających się podczas realizacji projektu ryzyk).

Tak więc MiM to notatka ze spotkania twarzą w twarz (f2f) czy calla, potocznie zwana również ”minutkami”.

9. MoM

Memo of (the) Meeting (z ang. notatka służbowa, memo ze spotkania)

MoM to też rodzaj notatki dokumentującej bieżące ustalenia projektowe, tyle tylko, że zdecydowanie bardziej precyzyjnej i zwięzłej.

MoM często używane jest zamiennie z MiM, bo obie formy dotyczą notatek ze spotkań. Niemniej jednak należy pamiętać, że oba te dokumenty różnią się od siebie długością, więc jeśli ktoś poprosi Cię o napisanie MoM to postaraj się by było krótkie i esencjonalne.

10. Gantt

Gantt (chart) to typ wykresu słupkowego ilustrujący harmonogram (schedule) zadań w  projekcie. Uwzględnia się w nim podział projektu na poszczególne zadania, oraz rozplanowanie ich w czasie. Obecnie harmonogramy projektów (Gantty ) opracowuje się w takich programach jak MS Project, Smartsheet czy Clarizen, które umożliwią łatwy monitoring postępów prac (duża ilość możliwych do zastosowania oznaczeń) i aktualizację planu realizacji projektu.

 

 

Więcej informacji na temat Gantt chart znajdziesz na stronie www.gantt.com

11. RAID

Risks Actions (Assumptions) Issues Dependencies (Decisions)  (log)

W dzienniku RAID rejestruje się ryzyka (risks), działania (actions), problemy (wg. PRINCE2 zagadnienia) (issues) i zależności (Dependencies), które pojawiają się w czasie trwania projektu.

Jest to bardzo przydatne narzędzie, bowiem pozwala w jednym miejscu przechowywać wszystkie istotne informacje i działania, które mają wpływ na realizację projektu. Pomaga w kontrolowaniu i monitorowaniu projektu.

12. LL

Lessons Learned / Lessons Learnt  (wyciągnięte wnioski, dosł. lekcje)

Ideą lessons learned jest gromadzenie i spisywanie w dzienniku doświadczeń (Lessons log) zdarzeń, które negatywnie, neutralnie bądź też pozytywnie wpłynęły na realizację projektu. Wraz z pomysłami na ich rozwiązanie czy zaimplementowanie w kolejnych projektach.

Wyciąganie wniosków i spisywanie ich w dzienniku pozwala przede wszystkim uczyć się na własnych błędach projektowych. A opracowanie (na podstawie Lessons loga) Raportu Doświadczeń (Lessons report) i rozpowszechnienie zawartych w nim pomysłów na usprawnienia pozwala w przyszłych projektach uniknąć powielania błędów i tym samym skuteczniej zarządzać projektami.

13. RAG / RYG

Red Amber Green / Red Yellow Green

Kierownicy projektów korzystają RAG albo RYG, czasem też innego color codingu, aby wskazać, czy projekt jest na dobrej drodze do bycia zrealizowanym w ustalonym terminie, budżecie i wymaganym zakresie. Czy też jego ukończenie zgodnie z ustaleniami ze Sponsorem czy Klientem jest zagrożone. Dzięki raportowaniu postępów za pomocą systemu RAG/RYG (RAG/RYG reporting) proces skutecznego śledzenia, monitorowania i kontrolowania projektu jest łatwiejszy do przeprowadzenia przez kierowników projektów.

System RAG/RYG zwykle prezentowany jest podczas tygodniowych (weekly calls) albo częstszych spotkaniach statusowych (status calls) i służy do sporządzania raportów o postępach w realizacji projektu. Oparty jest na kolorach sygnalizacji świetlnej: czerwonego, bursztynowego (żółtego) i zielonego.

Zielony oznacza, że wszystko idzie zgodnie z planem. Jesteśmy na dobrej drodze do realizacji projektu zarówno pod względem czasu, zakresu, jak i budżetu.

Bursztynowy / żółty / pomarańczowy zwykle informują, że istnieje pewne ryzyko. Występują pewne problemy z zakresem i/lub czasem, ale po ponownym planowaniu (re-planning) można będzie osiągnąć wyznaczony cel (target).

Czerwony oznacza, że projekt ma poważne kłopoty. Że jest opóźniony i/lub jego budżet będzie przekroczony.

Czasem przy raportowaniu statusu projektu można też spotkać się z kolorem niebieskim, czarnym czy szarym, gdzie np. niebieski informuje o zakończeniu jakiegoś etapu/zadania, czarny o nierozpoczęciu jeszcze prac, a szary o tymczasowym ich wstrzymaniu.

 

Project management szansą na międzynarodową karierę

 

I tym oto sposobem dotarłeś do końca zestawienia najbardziej podstawowego słownictwa w języku angielskim dotyczącego zarządzania projektami.

Teraz już wiesz, jak wyglądają początki managementu. Dużo anglicyzmów, żargonu niezrozumiałego dla osób spoza ”świata” Kierowników Projektów i wyzwań, którym trzeba sprostać, by „projekt zostania PMem” zakończył się sukcesem.

Jedno jest jednak pewne: choć droga do kariery PMa nie jest łatwa, to warta poświęcenia.

 

Ankieta ”praca / kariera” + niespodzianka

 

A propos! Potrzebujesz pomocy ze znalezieniem pracy? Chcesz świadomie budować swoją ścieżkę kariery? Nie bardzo wiesz od czego zacząć? Napisz mi o tym w poniższej ankiecie, bym wiedziała, jaką wiedzą powinnam się z Tobą podzielić.

Dla osób, które wypełnią ankietę i zostawią do siebie adres e-mail mam niespodziankę 🙂

powered by Typeform

 

Spodobał Ci się artykuł, udostępnij go znajomym!

Bądź na bieżąco:

– zapisz się na newslettera (otrzymasz dostęp m.in. do e-booka ”Efektywna nauka języka”);

– obserwuj bloga FRANG na Facebooku (co piątek nowa #frangowazagadkajezykowa do rozwiązania 🙂 Przyłącz się do zabawy!)

Frangowa zagadka językowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *