LICZBY PO ANGIELSKU – JAK PISAĆ I WYMAWIAĆ?

angielskie liczebniki jak pisać i czytać

 

Jak pisać i wymawiać liczby po angielsku, czyli konkretne odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dotyczące angielskich liczebników:

– Jak przeczytać numer telefonu w języku angielskim?

– Co znaczy angielskie słowo ”yard” w żargonie finansowym?

– Jak pisać i wymawiać polski złoty czy też euro po angielsku?

– Jak poprawnie napisać i przeczytać po angielsku liczbę większą i mniejszą od tysiąca?

– Czy angielski billion to miliard czy trillion?

– Jak czytać po angielsku zero? etc.

Tak więc, jeśli chcesz poznać odpowiedzi na pytania, które najczęściej padają z ust osób pracujących w środowisku międzynarodowym albo uczących się języka angielskiego biznesowego z myślą o karierze zawodowej w korporacyjnych klimatach, to czytaj dalej.

 

Ach te ”angielskie liczby”!

 

Praca w korporacji ma swoje zalety i wady. Tak samo jak dla jednych korpomowa to zbawienie, a dla innych swoisty bełkot językowy. Ale jedno jest pewne. Bez umiejętności sprawnego i w miarę poprawnego pisania w języku angielskim e-maili i raportów ciężko będzie tam wytrwać.

Nie ma się co oszukiwać. Nawet jeżeli nie piastuje się wysokiego stanowiska, to i tak wcześniej czy później nadejdzie czas, by zmierzyć się z ustalaniem czy to w formie ustnej, czy też pisemnej warunków współpracy, a w nich zawsze pojawiają się cholerne…  liczby.

Cholerne nie dlatego, że można z rozpędu klepnąć na klawiaturze zamiast tysiąca milion, ale dlatego, że liczby w języku angielskim pisze się i czyta inaczej niż w języku polskim.

 

Jak pisać i wymawiać liczby po angielsku?

 

Nie wierzysz, to zapytaj swoich znajomych, którzy na co dzień pracują w środowisku międzynarodowym. A zwłaszcza tych pracujących w działach handlowych, finansowych, sprzedażowych, marketingowych. Zajmujących się promocjami, rabatami, reklamacjami itp. Oni każdego dnia operują euro, dolarami czy funtami, a daty widniejące na umowach, fakturach i pismach zmieniają się u nich jak w kalejdoskopie.

Tam nie ma ani czasu, ani miejsca na błędy. Wszyscy oczekują konkretów, np. podania terminu realizacji, ilości towaru, faktur, informacji odnośnie przyznanego rabatu. A te wszystkie informacje opierają są na liczbach, które najczęściej trzeba podać (napisać, przeczytać) po angielsku.

Więc jeśli marzy Ci się praca w środowisku międzynarodowym, albo już zagrzałeś swoje miejsc w ”korpo”, to koniecznie zapoznaj się się z kilkoma zasadami, dotyczącym tego, jak pisać i wymawiać liczy po angielsku.

 

Sto, milion, miliard i bilion w języku angielskim

 

1. Jak przetłumaczyć na angielski sto, milion, miliard i bilion?

Sto po angielsku to hundred /ˈhʌndrəd/. Polski i angielski milion są wizualnie w miarę podobne, bowiem w zapisie angielskiego miliona pojawia się podwójne ”l”: million /ˈmɪljən/

Schody zaczynają się, gdy pojawiają się miliard i bilion.

Otóż polski miliard to angielski billion /ˈbɪliən/, a polski bilion to już angielski trillion /ˈtrɪljən/.

liczbasłownie [pl]słownie [ang]
1 000tysiącthousand
1 000 000milionmillion
1 000 000 000miliardbillion
1 000 000 000 000biliontrillion

 

Angielski ”yard” w żargonie finansowym

 

2. Co oznacza angielskie słowo ”yard” w ustach finansisty?

Faktycznie w międzynarodowym środowisku finansowym można się spotkać ze angielskim słowem ”a yard” no chociażby w takim oto kontekście: ”I want a yard of USD”.

Brzmi dziwnie, prawda?

A to dlatego, że przywykliśmy, że yard to jednostka miary (jard = 0,9144 metra) ewentualnie określenie jakiegoś podwórka czy ogródka. Natomiast jak to w angielskim bywa, bo w końcu jego nauka do prostych nie należy, to nie jedyne znaczenie tego słowa.

I tak, slangowe yard pochodzące od angielskiego milliard oznacza a thousand million (1,000 million), czyli cyframi 1,000,000,000 (one billion of any currency).

skrót [ang]liczba [ang]słownie [ang]liczba [pl]słownie [pl]
1 yard = one billion of any currency1,000,000,000billion1 000 000 000 lub 1.000.000.000miliard

Po co taki zabieg?

Dla bezpieczeństwa interesów. Dzięki takiej zamianie słownej kupujący walutę np. na rynku forex (nb. nazwa FOREX pochodzi od angielskiego „foreign exchange” i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych) ma pewność, że sprzedawca nie pomyli ilości zer po jedynce.

Bowiem zamiast powiedzieć ”I want a buy a billion of USD” (co powinno oznaczać 1,000,000,000 dolarów / a może zostać mylnie zinterpretowane jako 1,000,000,000,000 dolarów) powie ”I want a buy a yard of USD” i wszystkie wątpliwości znikną, bo yard to jedynka i 9 zer.

Strasznie to zagmatwane, co?

Dla pocieszenia dodam, że i Brytyjczycy mają z tym problem:

 

Liczba większa od tysiąca w języku angielskim

 

3. Jak poprawnie napisać po angielsku liczbę większą od tysiąca?

Wiadomo w języku polskim jeśli chce się napisać liczbę większą od tysiąca, to albo nie pisze się nic (można też wstawić spację) albo używa się kropki, np: 1900 lub 1.900 (tysiąc dziewięćset).

Natomiast w języku angielskim nie używa się kropki, lecz przecinka, np.: 1,900 (one thousand nine hundred).

liczba [pl]słownie [pl]liczba [ang]
1.120tysiąc sto dwadzieścia1,120
5.632.574pięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery5,632,574

A co się stanie, jak wstawisz kropkę zamiast przecinka?

Otóż jeśli na przykład zapiszesz wartość liczby pi według polskiego zwyczaju, tj. π=3,141 (trzy [całe] i sto czterdzieści jeden tysięcznych), to dla Anglika będzie to równoznaczne z tym, że liczba pi ma trzy tysiące sto czterdzieści jeden, a winowajcą całego zamieszania będzie nie kto inny jak… przecinek!

Bowiem w oczach Anglika wygląda to tak:

3,141: trzy tysiące sto czterdzieści jeden

a powinno wyglądać tak:

3.141: trzy [całe] i sto czterdzieści jeden tysięcznych

o czym mowa w kolejnym punkcie.

 

Ułamki dziesiętne w języku angielskim

 

4. Jak zapisywać po angielsku ułamki dziesiętne?

I tu Cię znowu zaskoczę 🙂

W języku polskim liczbę zawierającą części dziesiętne zapisujemy z przecinkiem, np. 5,9 (pięć i dziewięć dziesiętnych / pięć koma dziewięć).

Natomiast w języku angielskim do tego celu używamy kropki, np. 5.9 i czytamy five point nine.

Tak więc w zapisie angielskim nie oddziela się ułamka dziesiętnego przecinkiem, lecz kropką.

liczba [pl]słownie [pl]liczba [ang]
3,1trzy i jedna dziesiętna / trzy koma jeden3.1
1,26jeden i dwadzieścia sześć setnych1.26
1,782jeden i siedemset osiemdziesiąt dwie tysięczne1.782
5,4 miliona złotychpięć i cztery dziesiąte miliona złotych5.4 million złotys

Tak więc na wystawionej przez Ciebie fakturze powinno pojawić się, np. $54.41, £1.3bn, £5.9tn, £132.00, 5,008.66 GBP… no chyba, że masz inne wartości na myśli 😉

 

”M”, ”MM” i ”k” w angielskim zapisie liczb

 

5. Co oznaczają skróty ”k”, ”M”, ”MM” w angielskim zapisie liczb?

M oznacza 1000 (one thousand).

MM oznacza 1 000 000 (one thousand thousands, czyli one million).

A zatem wydatki rzędu 80 000 dolarów (an expense of $80,000) mogą zostać podane w następujący sposób $80M, sprzedaż w wysokości $17,000,000 jako $17MM, a 5 000 000 baryłek ropy (5 million barrel of oil) mogą pojawić się na papierze jako 5MMBO.

Ale uwaga! W ostatnich latach można zauważyć, tendencję, że coraz więcej ludzi, zwłaszcza w e-mailach, używa w zapisie nie Mk (najczęściej zapisane małą literą).

Jak łatwo się domyślić k pochodzi od kilograma (a kilo), który jest przedrostkiem oznaczającym w systemie metrycznym tysiąc (one thousand).”

I tak dla przykładu:

– $60,000 może zostać zapisane jako $60k zamiast $60M;

– £700,000 jako £700k

Gdzieniegdzie w korespondencji handlowej pojawiają się również mn lub m (oba powinny być pisane małymi literami) jako odpowiedniki miliona.

I tak £1m oznacza a million pounds, natomiast 1,000m oznacza a billion (thousand million), czyli 1,000,000,000

skrót [ang]liczba (słownie) [ang]przykłady [ang]
M (ewentualnie mn lub m) = Mega, k1000 (one thousand)$20,000=$20M; $45,000=$45k / $45M; £333,000 £333K
MM, mn, m1 000 000 (one thousand thousands = one million)$13,000,000=$13MM; 5 million barrel of oil = 5MMBO; £1m= a million pounds; 1,000m=thousand million = a billion

Reasumując np. $9,300,000 może zostać wyrażone jako $9.3 million albo $9.3mn, albo $9.3m, albo $9.3MM, albo $9,300k, albo $9,300M

Istne szaleństwo! Niemniej jednak mam nadzieję, że zwróciłeś uwagę nie tylko na zmieniające się literki, ale również przecinki i kropki, gdy w grę wchodziły wartości dziesiętne!

 

”Hundred”, ”thousand” i ”million” w liczbie mnogiej

 

6. Jak pisać angielskie ”hundred”, ”thousand” i ”million” w liczbie mnogiej?

Gdy mamy do czynienia z liczebnikami hundred, thousand i million to trzeba pamiętać, że zawsze występują one w liczbie pojedynczej.

Innymi słowy nie przybierają końcówki liczby mnogiej, czyli nie dodajemy żadnego ”-s” na końcu pomimo tego, że mowa jest o ich mnogości.

I dla przykładu:

– osiem milionów to eight million,

– sto tysięcy to one hundred thousand.

Ale uwaga! Gdy nie ma przed nimi liczby, to wtedy dodajemy ”-s” (charakterystyczne dla liczby mnogiej w języku angielskim) oraz słówko ”of” tak jak to jest pokazane w poniższych przykładach:

Hundreds of people wrote in to complain. (Setki…)

Thousads of people came. (Tysiące…)

I’ve read that book millions of times. (…miliony…)

 

”And” pomiędzy liczbami w języku angielskim

 

7. Kiedy dodawać, a więc i czytać ”and” pomiędzy angielskimi liczbami?

Zasada jest dość prosta.

Jeżeli mowa o liczbie powyżej stu, to zawsze przed liczbą dziesiątek i jedności należy wstawić angielski spójnik [i], czyli and.

Inaczej mówiąc ”and” należy zawsze dodać po ”hundred”, np.: 114 to one hundred and fourteen (sto [i] czternaście).

Ale uwaga! W liczebniku złożonym słowo and może występować więcej niż jeden raz. A mianowicie może się również pojawić po po ”thousand”, np.: 120 009: one hundred and twenty thousand and nine (sto [i] dwadzieścia tysięcy [i] dziewięć);

liczba [ang]słownie [ang]słownie [pl]
124one hundred and twenty-foursto [i] dwadzieścia cztery
1,305one thousand, three hundred and fivetysiąc trzysta [i] pięć
1,440one thousand, four hundred and fortytysiąc czterysta [i] czterdzieści
12,007twelve thousand and sevendwanaście tysięcy [i] siedem
140,005one hundred and forty thousand and fivesto [i] czterdzieści tysięcy [i] pięć
140,654one hundred and forty thousand, six hundred and fifty foursto [i] czterdzieści tysięcy sześćset [i] pięćdziesiąt cztery
301,000three hundred and one thousandtrzysta jeden tysięcy
400,623four hundred thousand, six hundred and twenty threeczterysta tysięcy sześćset [i] dwadzieścia trzy

 

Różnica pomiędzy ”a” i ”one” w kontekście angielskich liczebników

 

8. Jaka jest różnica pomiędzy ”a” i ”one”, które używa się przy pisaniu i mówieniu liczb po angielsku ?

Przy liczebnikach 100, 1 000 i ich wielokrotnościach zawsze używa coś trzeba wstawić. Do wyboru jest przedimek nieokreślony ”a” lub liczebnik ”one”.

Tak więc dla przykładu można napisać lub powiedzieć na 100: a hundred lub one hundred.

”A” użyjesz, gdy zechcesz na przykład powiedzieć:

It costs a hundred euros. (€ 100)

A hundred and twenty people came. (120 osób).

Natomiast one hundred, one thousand itd., gdy zechcesz podkreślić, że dokładnie jeden… tysiąc, milion itp.

I didn’t say four hundred! I said one hundred.

No i oczywiście

Five thousand one hundred and forty three. (5,143)

 

Liczebniki porządkowe w języku angielskim z ”the” czy bez ”the”

 

9. Czy przed liczebnikami porządkowymi w języku angielskim zawsze należy wstawić ”the”?

Zazwyczaj, ale nie zawsze.

Wyjątkiem od tej reguły są sytuacje, w których przed liczebnikiem porządkowym (pierwszy, piąty, dwudziesty…) pojawia się zaimek dzierżawczy (twoja, moja, nasza…).

Oto kilka przykładów:

your first delivery (twoja/wasza pierwsza dostawa);

our second international conference on HR (nasza druga międzynarodowa konferencja HRowa);

our third offer (nasza trzecia oferta).

 

Angielskie zero i jego wymowa

 

10. Jak czytać po angielsku zero? 

Na polskie słowo zero (0) w języku angielskim jest co najmniej 6 słów:

zero /ˈzɪərəʊ/ – używane jest w języku formalnym (np. wojskowym) i naukowym (temperatura, matematyka itp.):

Zero degrees Celsius.

Three plus zero makes three.

oh /əʊ/ – używa się przy czytaniu numerów telefonów (więcej na ten temat znajdziesz w kolejnym punkcie), autobusów, kont, domów itp.

– nought /nɔːt/ – jest charakterystyczne jest dla języka angielskiego brytyjskiego (Amerykanin raczej tak nie powie).

nil /nɪl/ i nothing lub zero – używane w sporcie, np. gdy podawane są wyniki meczów:

They won two to nil. (2:0) – angielski brytyjski

The score is two – nothing. (2:0) – angielski amerykański

love /lʌv/ – używane również w sporcie tyle, że np. w tenisie, badmintonie, squashu itp.:

He was leading by two sets to love. (2:0)

null /nʌl/ – stosowane w języku technicznym.

 

Podawanie numeru telefonu w języku angielskim

 

11. Jak wymawiać po angielsku numery telefonów?

W UK zwykło się czytać numery telefonów po jednej liczbie, a jeśli zdarzy się, że jakaś cyfra jest podwójna, to zamiast pierwszej ze zdublowanych mówi się ”double” a potem czyta normalnie.

Z kolei, gdy pojawia się w numerze zero to czyta się je jako ”oh”.

Przykładowo:

922356805: nine double two three five six eight oh five

 

Polski złoty oraz euro – ich pisownia i wymowa

 

12. Jak pisać i wymawiać polski złoty, euro?

Choć w wielu słownikach można się spotkać z informacją, że polska waluta to zloty /ˈzlɒt.i/ (zamiast ”ł” wymawiane jest ”l”) to jednak, nie polecam ani takiej wymowy, ani zapisu.

Dlaczego?

Otóż niejednokrotnie spotkałam się ze stwierdzeniem ze strony native speakerów, że złoty to złoty i wersja zloty brzmi po prostu… głupio.

Według nich Polski ”złoty” powinno się wymawiać i pisać w liczbie pojedynczej, tak jak w języku polskim, tj. z ”ł”, np.:

The Polish złoty can be changed in privately run bureaux de change /ˌbjʊə.rəʊ.dəˈʃɑ̃ːʒ/  (kantorach) and in banks.

I can’t buy this magazine because I’m one złoty short. (… brak mi jednej złotówki).

W liczbie mnogiej nigdy nie używamy formy złotych, tylko zgodnie z zasadami języka angielskiego, do liczby pojedynczej (złoty) dodajemy końcówkę ”-s”. W rezultacie otrzymujemy złotys /złotyz/, np.:

The minimum wage in Poland is 12 złotys.

I paid 300 złotys for this computer training.
W pisowni, zamiast pełnej formy złoty(s) – zawsze pisanej po liczebniku – można też użyć skrótu , który dla odmiany może występować za (wersja preferowana) lub przed liczebnikiem.

I paid zł 500 for this software training. (czyt. I paid five hunderd złotys…)

W niektórych anglojęzycznych czasopisma i portalach, można też się spotkać ze skrótem PLN, stawianym przed liczebnikiem,  np.:

The minimum wage in Poland is PLN 12.

Niemniej jednak przeciętny native speaker nigdy go nie użyję, więc lepiej o nim zapomnieć i poprzestać na naszym jakże polskim zł.

Na zakończenie dodam, że inne waluty również obowiązują powyższe zasady, tj. w liczbie mnogiej dodajemy ”-s” : euros, Swiss francs, dollars, pounds itd.

How many euros are there to the pound? (Jaki jest kurs euro do funta?)
Niemniej jednak należy uważać na wymowę!

I tak np. euro /ˈjʊərəʊ/ czytamy w wersji:

– brytyjskiej jako  [ju(ł)roł]

– amerykańskiej jako [juro].

I co ciekawe to właśnie ze względu na wymowę używa się w zdaniu:

What does a euro look like?

wyjątkowo przedimka ”a” a nie ”an” (wspominałam już o nim w artykule o 3 największych wpadkach inżynierów…).

A przy czytaniu cen nie dodajemy ”point”, o czym więcej informacji w kolejnym punkcie.

I paid 4.50 dollars for this book. (czyt. four dollars fifty)

 

Wymowa liczb w języku angielskim

 

13. Jak czytać po angielsku liczby?

Najbezpieczniej wszystkie wartości (dziesiętne, setne, tysięczne itd.) wymawiać oddzielnie, tj. każdą cyfrę z osobna.

W ułamkach mniejszych od jedności można pominąć ”zero”, ”oh” i ”nought”.

I tak np. 0.005 może zostać przeczytane jako point nought nought five / point oh oh five, a nawet… five thousandths.

Kropkę w ułamkach dziesiętnych, choć określa się mianem ”decimal point”, wymawia się po prostu ”point”, choć nie ukrywam, że można się również spotkać z jej wymową jako ”dot”.

liczba [pl]słownie [pl]liczba [ang]słownie [ang]
0,472zero i czterysta siedemdziesiąt dwie tysięczne0.472[zero / nought] point four seven two ([zero] kropka cztery siedem dwa)
1,26jeden i dwadzieścia sześć setnych1.26one point two six (jeden kropka dwa sześć)
1,782jeden i siedemset osiemdziesiąt dwie tysięczne1.782one point seven eight two (jeden kropka siedem osiem dwa)
3,1trzy i jedna dziesiętna / trzy koma jeden3.1three point one (trzy kropka jeden)
5,4 miliona złotychpięć i cztery dziesiąte miliona złotych5.4 million złotysfive point four million złotys (pięć kropka cztery miliony złotych)

Przy czytaniu liczby większych od tysiąca należy pamiętać o wstawieniu w odpowiednim miejscu ”and” (omówione w pkt. 7).

liczba [pl]słownie [pl]liczba [ang]słownie [ang]
1.120tysiąc sto dwadzieścia1,120one thousand, one hundred and twenty (tysiąc, sto [i] dwadzieścia)
5.632.574pięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery5,632,574five million, six hundred and thirty two thousand, five hundred and seventy four (pięć milionów, sześćset [i] trzydzieści dwa tysiące, pięćset [i] siedemdziesiąt cztery)

 

W języku polskim przecinek albo spacja, a w angielskim kropka i odwrotnie

 

Podsumowując, zapamiętaj, że tam, gdzie w języku polskim stawia się przecinek lub nie daje się żadnego znaku (tylko np. wbija się spację), w języku angielskim daje się kropkę.

I odwrotnie.

Tam, gdzie w języku polskim dajemy kropkę, w języku angielskim stawiamy przecinek.

Proste, prawda?!

W każdym razie jestem pewna, że w razie wątpliwości dobrze wiesz, gdzie warto zaglądnąć, po praktyczną, fachową i językową dawkę wiedzy 😉

 

Ankieta ”angielski” + niespodzianka

 

Masz pytania? Szukasz dodatkowych informacji? Potrzebujesz pomocy, materiałów do nauki języka angielskiego? Napisz mi o tym w poniższej ankiecie, bym wiedziała, jaką wiedzą, jakimi materiałami do nauki powinnam się z Tobą podzielić.

Dla osób, które wypełnią ankietę i zostawią do siebie adres e-mail mam niespodziankę 🙂

Powered byTypeform

Cenne wskazówki, podziel się nimi ze znajomymi!

Bądź na bieżąco:

– zapisz się na newslettera i otrzymaj dostęp do e-booka ”Efektywna nauka języka;

– obserwuj bloga FRANG na Facebooku (co piątek nowa #frangowazagadkajezykowa do rozwiązania – przyłącz się do zabawy!)

Frangowa zagadka językowa

6 komentarzy do “LICZBY PO ANGIELSKU – JAK PISAĆ I WYMAWIAĆ?

    • Aleksandra Szczypczyk-Klimek Autor wpisuOdpowiedz

      Cześć Magda! Tylko bloger blogera w tej kwestii potrafi zrozumieć 🙂 Nie da się ukryć, że napisanie takiego artykułu to kilka dni wyjętych z życia, dlatego też z rozwagą wybieram tematy, a przy pisaniu dbam o to, by treść zawarta w artykułach, była tak opracowana, żeby dawała czytelnikom jak najwięcej wartościowej wiedzy. Po Twoim komentarzu śmiem twierdzić, że ta sztuka mi się udała 😉 , co niezmiernie mnie cieszy. Serdecznie Cię pozdrawiam i dziękuję za docenienie mojej pracy.

    • Aleksandra Szczypczyk-Klimek Autor wpisuOdpowiedz

      Klaudyna bardzo się cieszę, że informacje zawarte w artykule są dla Ciebie przydatne. Jakbyś szukała odpowiedzi na jakieś pytanie, które nie pojawiło się w tym zestawieniu to daj znać, to pomogę. A tymczasem… pozdrawiam serdecznie! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *