JAK NAPISAĆ CV PO FRANCUSKU?

CV po francusku

 

Jak napisać CV po francusku?

Czym różni się francuskie CV od polskiego czy angielskiego?

Przydatne zwroty i wyrażenia w języku francuskim do wykorzystania w CV.

 

CO KRAJ, TO OBYCZAJ – RÓWNIEŻ JEŚLI CHODZI O PISANIE CV!

 

W Polska staje się zagłębiem korporacyjnym, a więc coraz częściej decydujemy się na podjęcie pracy w środowisku międzynarodowym. Taka decyzja wiąże się między innymi z tym, że musimy przywyknąć do aplikowania na oferty pracy w języku angielskim, a czasem i francuskim czy niemieckim.

Ponieważ teraz zdecydowana większość ofert pracy jest publikowana na portalach rekrutacyjnych w języku angielskim Polacy przyzwyczaili się do pisania CV w stylu anglosaksońskim. To znaczy zaczynają swoje CV od zaprezentowania swojego doświadczenia zawodowego, a następnie chwalą się swoimi dyplomami, certyfikatami językowymi i umiejętnościami związanymi z obsługą komputera.

CV napisane w języku francuskim choć wygląda podobnie, to mimo wszystko ma w sobie kilka elementów, które je wyróżnia.

 

CO WYRÓŻNIA FRANCUSKIE CV?

 

1. Duże litery

Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy we francuskim CV to zapis nazwiska kandydata wielkimi literami.

I tak, o ile w polskim czy angielskojęzycznym CV można napisać swoje imię i nazwisko normalnie, o tyle we francuskich dokumentach, w tym i CV, przyjęło się, że nazwisko, całe!!! nazwisko, pisze się wielkimi literami, np.:

Aleksandra SZCZYPCZYK-KLIMEK (Prénom NOM)

2. Wykształcenie

Kolejną bardzo ważną dla Francuzów kwestią było, i nadal w jakimś stopniu jest, zdobyte wykształcenie, tzw. (f) formation professionnelle.

W Polsce toniemy od ilości magistrów, natomiast we Francji na pewne uczelnie naprawdę trudno się dostać, tak więc pochwalenie się dyplomem, np. francuskiej prestiżowej Grande École, nadal coś znaczy.

Stąd też przyjęło się, że francuskie CV zaczyna się od informacji dotyczących edukacji (np. ukończonych studiów, uzyskanych dyplomów), a dopiero potem przechodzi się do omówienia doświadczenia zawodowego.

Oczywiście z biegiem lat, w dobie światowej globalizacji, masowo rozwijających się centrów outsourcingowych, gdzie wiodącym językiem jest jednak język angielskie, ta tendencja powoli zanika i jednak kto tylko ma możliwość pochwalić się swoim dorobkiem zawodowym (le CV professionnel), ten właśnie od tego zaczyna. A wzmianka o ukończeniu prestiżowej uczelni, staje się wisienką na przysłowiowym torcie.

3. Języki obce

Kolejną rzeczą która uderzyła mnie, gdy pierwszy raz zredagowałam swoje CV, a następnie poprosiłam znajomą Francuzkę o sprawdzenie i ewentualną pomoc przy korekcie, było dodanie przy wymienionym przez mnie językach obcych i zadeklarowanym przeze mnie poziomie ich znajomości, dodatkowej formułki «lu, écrit, parlé» oznaczającej to, że potrafię czytać w danych językach, a także, że posługuję się nimi w piśmie i mowie.

Oczywiście, jeśli nie potrafiło się tak samo dobrze mówić, pisać, jak i czytać to pisało się np. anglais, lu.

Obecnie odchodzi się od tej formuły, gdyż była zbyt deklaracyjna i mało konkretna. W zamian za to, tak jak i w Polsce się przyjęło, podaje się stopień znajomości języka w skali Rady Europy (les références européennes: A1, A2, B1, B2, C1, C2), a jeszcze lepiej nazwy zdobytych certyfikatów językowych, np:

Anglais: niveau avancé. Obtention du CAE – niveau C1 sur l’échelle européenne en 2015

Espagnol: niveau scolaire (A2)

Dla ciekawostki jeszcze dodam, że we Francji najpopularniejszymi egzaminami z języka angielskiego są TOEIC (Test of English for International Communication) i TOEFL (Test of English as a Foreign Language), a nie tak jak w Polsce np. egzaminy Cambridge.

4. Prawo jazdy

We francuskim CV wzmianka o posiadanym prawie jazdy powinna się pojawić o dziwo w części dotyczącej danych osobowych, czyli na początku CV, a nie jak przywykliśmy, pod koniec, w części zacytowanej np. ”Inne” (”Autre”).

Permis B (Prawo jazdy kategorii B)

 

JAK NAPISAĆ CV PO FRANCUSKU?

 

Tak jak i w większości CV, tak i we francuskim powinny się znaleźć następujące informacje (nazwy akapitów, rubryk CV):

1. Informations personnelles – dane osobowe

Typowy opis: imię i nazwisko (pamiętaj nazwisko raczej z dużych liter), adres, miasto i kod pocztowy, telefon (zanim wyślesz CV sprawdź czy się nie pomyliłeś przy pisaniu 🙂 ) i oczywiście adres email.

Prénom NOM

Adresse

Code postale – Ville

Téléphone

Mail / Courriel

Permis B (informacja o posiadanym prawie jazdy kategorii B)

2. Sommaire / Objectif / Présentation  – opis profilu kandydata

Potem warto napisać krótkie podsumowaniem dotychczasowego dorobku zawodowego, tzw. (m) sommaire (de l’expérience) i/lub powodu dla jakiego aplikujesz na tę, a nie inną ofertę – tzw. (m) objectif (professionnel / de carrière), (m) projet de carrière itp.

Jak to zrobić?

Po prostu napisz dwa, trzy zdania na temat tego kim jesteś, jakie masz doświadczenie zawodowe albo kim chcesz być, w jakiej branży pracować i jakiej pracy szukasz.

3/4. Formation (et Diplômes) – wykształcenie

Jeśli chodzi o rubrykę dotyczącą wykształcenia (les diplômes), to wpisujesz kierunek studiów, uzyskany tytuł (francuskie odpowiedniki najpopularniejszych polskich tytułów naukowych znajdziesz tutaj) i oczywiście nazwę uczelni.

Année d’obtention: Diplôme le plus récent – Université ou école

Titre de votre formation (Licence / Bac etc.)

Détail 

W tej części możesz jeszcze dodać informacje o odbytych certyfikowanych szkoleniach specjalistycznych, tzw. Formation(s) complémentaire(s):

Année d’obtention: Certificat le plus récent –  Université ou école

Détail – np. le certificat en gestion de projets

4/3. Expérience(s) professionnelle(s) / de travail – doświadczenie zawodowe 

Teraz czas na najważniejszą część Twojego CV – opis Twoich kwalifikacji.

W tej rubryce znajdują się najistotniejsze dla rekrutera informacje. Czy i ile pracujesz, w jakiej firmie, jakie stanowiska dotychczas piastowałeś i najważniejsze, jakie masz doświadczenie.

Tak więc przyłóż się do tej części.

Zadbaj o to, by znalazły się tam takie informacje jak okres stażu (les stages) / zatrudnienia w danej firmie (np. mai 2013 à ce jour / aujourd’hui / avril 2016),  nazwa firmy i miejsce świadczenia pracy,  nazwa stanowiska i… clou Twojego CV – opis Twojego doświadczenia zawodowego.

Opis pracy:

La période d’emploi (Année): Nom et ville de l’entreprise – Le dernier poste ou fonction occupé(e)

Détail de vos missions sur ce poste, commentaire(s) sur cette expérience.

Opis stażu:

Année (X mois) – Stage(s) éventuel(s)

I tutaj mała uwaga:

By uniknąć niepotrzebnych nieporozumień, postaraj się odpowiednio nazwać ten akapit, np.:

– ”Aptitudes professionnelles” (umiejętności zawodowe tj. zdolności, predyspozycje itp.) – jeśli w CV piszesz o tym, co jesteś w stanie robić (ale nigdy nie wykonywałeś takiej pracy);

– ”Expérience de travail” (doświadczenie zawodowe) – jeśli wymienione przez Ciebie rzeczy, już robiłeś.

5. Connaissances linguistiques et informatiques – umiejętności językowe i komputerowe

O tym, jak opisywać umiejętności językowe wspominałam (les capacités linguistiques) już wcześniej (patrz pkt. 3 języki obce). Wyjątkiem jest tylko opis języka ojczystego, o którym trzeba wspomnieć, jeśli stara się o pracę za granicą, np. Polonais: langue maternelle.

Jeśli chodzi o znajomość programów komputerowych to podaj nazwę oprogramowanie i poziom biegłości w posługiwaniu się nim.

Możesz też powyższe informacje zawrzeć w swoim CV w dwóch osobnych rubrykach, np.: LanguesInformatique / (Bureautique).

6. Centres d’intérêt / Activités extra-professionnelles – zainteresowania

To jest najmniej istotna część Twoje CV.

Tak więc jeśli masz sporo doświadczenia zawodowego, a Twoje zajęcia dodatkowe hobby (les loisirs) nijak się mają do pracy, jaką chcesz zdobyć, to tę rubrykę sobie daruj.

 

CV PO FRANCUSKU – ZWROTY I WYRAŻENIA

 

Czas przejść do kilku przykładów francuskich wyrażeń i zwrotów, których można użyć w CV do opisu swoich umiejętności, wykształcenia czy znajomości języków obcych itp.

Opis profilu kandydata – Sommaire / Objectif / Présentation 

– Sommaire (de l’expérience):

6 ans d’expérience dans les domaines de la vente (6 lat doświadczenia w sprzedaży)

(2 ans d’)expérience en communication et en coordination de projets (doświadczenie w komunikacji i koordynacji projektów)

4 ans dans des fonctions administratives au sein de l’industrie de la construction (4 lata na stanowiskach administracyjnych w budownictwie)

Volonté de mettre à profit mes compétences et ma formation pour un employeur de la région dans le cadre d’un emploi permanent.

– Objectif:

Travailler dans une entreprise spécialisée dans le gaz naturel. 

Assister la clientèle interne en matière d’administration et de gestion des opérations au sein d’un organisme public / privé.

Je voudrais travailler dans une petite société avec une philosophie de travail d’équipe, spécialisée dans les assurances pour sociétés / dans une agence web spécialisée dans les réseaux sociaux.

Contribuer à l’efficience administrative du service des ventes publicitaires (Przyczynić się do zwiększenia wydajności administracyjnej działu sprzedaży reklam)

Opis doświadczenia, tj. umiejętności – Compétences et qualifications

W CV woje doświadczenie zawodowe możesz opisać w dwojaki sposób.

Albo za pomocą czasowników (np. implanter, produire, planifier etc.) albo rzeczowników (création, gestion, organisation etc.).

Który zapis wybierzesz nie ma większego znaczenia, natomiast istotne jest to byś trzymał się jednej formy podawania informacji.

A oto i kilka przykładów zaczynających się:

– od czasowników w formie bezokolicznika:

  • obsługa klienta

Soutenir des clients en privilégiant une attitude positive, courtoise et souple (Wspierać klientów kładąc nacisk na pozytywne nastawienie, uprzejmość i elastyczność)

Accueillir clients, fournisseurs et employés (Przyjmować klientów, dostawców i pracowników)

Assurer un suivi rigoureux des dossiers-clients (Zapewnić dokładne monitorowanie klientów dokumentów)

  • prace organizacyjne

Planifier des réunions, des événements et des voyages (Planować spotkania, imprezy i wyjazdy)

Organiser différents événements et formations (Organizować różne imprezy i szkolenia)

  • prace biurowe / tłumaczeniowe

Gérer et tenir à jour des dossiers administratifs (Zarządzać i prowadzić dokumenty administracyjne, akta)

Gérer des dossiers administratifs complexes (Zarządzać złożoną dokumentacją)

Gérer divers dossiers administratifs (Zarządzać różnymi dokumentami administracyjnymi)

Corriger des textes en français, en anglais et en polonais: 60 mots/minute (Korygować teksty w języku francuskim, angielskim i polskim: 60 słów/minutę)

  • pakiet MS Office

Procéder à la saisie de données et utiliser les fonctions de la suite Office (Wprowadzać dane i korzystać z funkcji pakietu Office)

Produire des rapports et des bases de données (Tworzenie raportów i baz danych)

Utiliser les fonctions avancées de la suite Office (Korzystać z zaawansowanych funkcji pakietu Office)

  • inne

Rédiger un plan d’action / un plan de gestion de projet (Zredagować plan działania / plan zarządzania projektem)

Implanter de nouvelles procédures organisationnelles (Wprowadzić nowe procedury organizacyjne)

Implanter de nouvelles méthodes et processus (Wdrożenie nowych metod i procesów)

Conseiller une organisation sur des procédures douanières / des procédures de marchés publics (Doradzać organizacji w sprawie procedur celnych / przetargowych)

Conseiller l’organisation dans la rédaction d’un plan de communication (Doradzać organizacji w opracowywaniu planu komunikacji)

Résoudre des problèmes complexes et varies (Rozwiązać złożone i różnorodne problemy)

Favoriser le bon fonctionnement d’un group de travail (Promować prawidłowe funkcjonowanie zespołu)

– od rzeczowników (bez rodzajników!)

  • obsługa klienta

Accueil et réception (Obsługa na recepcji)

  • prace organizacyjne

Organisation d’événements et de voyages (Organizacja imprez i podróży)

  • prace biurowe

Rédaction de la communication écrite / de la plan de communication (Redagowanie komunikatów pisemnych / planu komunikacji)

Gestion des dossiers de formation (Zarządzanie dokumentacją szkoleniową)

Élaborer et déployer un plan de communication (Opracowanie i wdrożenie planu komunikacji)

  • pakiet MS Office

Création d’une base de données Access (Tworzenie bazy danych w programie Access)

  • inne

Supervision et contrôle du processus d’achat (Nadzór i kontrola procesu zamówień)

Vérification de la qualité des produits (Sprawdzanie jakości produktów)

Rédaction de rapports et suivi de l’avancement de la production (Pisanie raportów i monitorowanie postępów w produkcji)

Umiejętności językowe i komputerowe – Connaissances linguistiques et informatiques

Maîtrise des logiciels suivant: Suite bureautique Microsoft, AutoCAD (Opanowanie następujących programów: Pakietu biurowego Microsoft, AutoCAD)

Bonne maîtrise des différents outils informatiques: Internet, Word, Excel, Photoshop, édition de vidéos (Biegła obsługa różnych narzędzi informatycznych: Internet, Word, Excel, Photoshop, edycja wideo)

Anglais courant – TOEIC (Angielski biegły – TOEIC)

Espagnol commercial (Hiszpański biznesowy)

Zainteresowania – Centres d’intérêt / Activités extra-professionnelles

Membre d’une association XYZ (Członek Stowarzyszenia XYZ)

Loisirs et sports: informatique, lecture, cinéma, natation (Wolny czas i sporty: komputery, czytanie, kino, basen)

Sports d’équipe: football dans une équipe d’amateurs, depuis 3 ans, baseball (Sporty zespołowe: piłka nożna w amatorskim zespole, od 3 lat, koszykówka)

Voyages et autres cultures: voyages aux États-Unis, Italie, Espagne (Podróże i inne kultury: wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, Włoch, Hiszpanii)

 

FRANCUSKIE OFERT PRACY DROGOWSKAZEM

 

Więcej przykładów wyrażeń i zwrotów do wykorzystania przy redagowaniu własnego CV po francusku znajdziesz w Internecie (wpisując w wyszukiwarkę np. cv en français), a zwłaszcza we francuskojęzycznych ofertach pracy.

Ale pamiętaj! Nie kopiuj słowo w słowo tego, co jest napisane w ofercie pracy, na którą chcesz aplikować. Postaraj się choć trochę przeformułować zdania, tak by wymienione przez Ciebie umiejętności brzmiały wiarygodnie dla rekrutera.

Zadbaj o to, by Twoje CV było bez błędów ortograficznych, przejrzyste i dobrze zredagowane.

Bo jak to napisała w komentarzu jedna z czytelniczek bloga: ”50% sukcesu to dobrze zredagowane CV” i sam przyznasz, że trudno się z nią nie zgodzić 🙂

I jeszcze jedno. Nie szukaj idealnego wzorca CV, bo takiego nie ma. Moje wskazówki mają Ci pomóc, ale to do Ciebie należy decyzja, co i w jakiej kolejności zamieścić w swoim CV.

Bon courage!

 

ANKIETA ”FRANCUSKI” + NIESPODZIANKA

 

A jeśli nadal szukasz dodatkowych informacji, potrzebujesz pomocy, innych materiałów do nauki języka francuskiego, to koniecznie napisz mi o tym w poniższej ankiecie, bym wiedziała jaką wiedzą, materiałami do nauki, powinnam się z Tobą podzielić.

Dla osób, które wypełnią ankietę i zostawią do siebie adres email mam niespodziankę 🙂

Powered byTypeform

 

Przydatna wiedza językowa? Podziel się wpisem ze znajomymi!

Bądź na bieżąco!
Obserwuj bloga FRANG na Facebooku, Twitterze lub Google+.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *