WPADKI JĘZYKOWE KORPOLUDKÓW

wpadki językowe korpoludków

 

Wpadki językowe korpoludków, czyli angielskie słowa błędnie wymawiane przez osoby pracujące w korporacjach, ale też i inne osoby uczące się języka angielskiego.

 

Specyfika pracy w korporacji

 

Praca w korporacji, to praca w środowisku międzynarodowym. Zwykle praca projektowa. W zespołach wielojęzycznych i wielokulturowych, bowiem należą do nich specjaliści z całego świata. Podstawowym językiem pracy jest język angielski, dlatego też jego znajomość zwykle weryfikowana jest podczas rekrutacji. Z czasem każdy korpoludek nabiera doświadczenia zawodowego, przywyka do danej kultury organizacyjnej, ale również zaczyna być biegły w korpomowie.

I właśnie ta korpomowa, złe nawyki językowe wyrobione przez lata nauki języka angielskiego w okresie szkolnym oraz pozorna łatwość w stosowaniu kalek językowych powodują, że pomimo wielu lat pracy w języku angielskim, nadal, od czasu do czasu, można usłyszeć angielskie słowa błędnie wymawiane przez osoby pracujące w korporacjach.

 

Angielskie słowa błędnie wymawiane przez korpoludków

 

A oto lista angielskich słów, które najczęściej są źle wymawiane przez osoby pracujące w korporacjach, ale też i inne osoby uczące się języka angielskiego:

1. technology

technology /tekˈnɒlədʒi/ – technika, technologia, np. computer technology

Poprawna wymowa technology to /tekˈnɒlədʒi/ przez ”k”, nie technology

Podobnie jak w słowach:

– Christmas krɪsməs/ – Boże Narodzenie, Święta (Bożego Narodzenia)

– chemistry kemɪstri/ – chemia

2. quality

quality /ˈkwɒləti/:

– jakość, np. quality of life, quality control, good/high/poor/low quality;

– cecha, np. leadership qualities

Poprawna wymowa quality to /ˈkwɒləti/ przez ”ło”, nie kłaliti 

3. dynamic

dynamic /daɪˈnæmɪk/ – dynamiczny, np. a dynamic teacher, economy, leadership

Poprawna wymowa dynamic to /dˈnæmɪk/ przez ”aj” i na końcu ”yk”, nie dynamik

4. ideally

ideally /aɪˈdɪəli/:

– najlepiej (byłoby, gdyby), np. Ideally, I’d like to work at home / WFH.

– idealnie, np. He seemed ideally suited for the job.

Poprawna wymowa ideally to /ˈdɪəli/ przez ”aj”i końcówkę ”dyli”, bez ”ə”, nie ideali

Podobnie jak w słowie idea /aɪˈdɪə/ – pomysł, np. That’s a good idea.

5. financial

financial /faɪˈnænʃəl/ – finansowy, np. financial difficulties

Poprawna wymowa financial to /fˈnænʃəl/ przez ”aj” i końcówkę zbliżoną do ”ol”, nie finanszal

6. data

data /ˈdeɪtə/ – dane, np. financial data

Poprawna wymowa data to /ˈd/ przez ”ej”, nie data

8. engineering

engineering  /ˌendʒɪˈnɪərɪŋ/ – inżynieria, np. mechanical  engineering

Poprawna wymowa engineering to /endʒɪˈnɪərɪŋ/ przez ”e” na początku, ”dży” i ”i” w środku (efekt podwójnego ee) oraz bez ”g” na końcu, nie indżiniering

Podobnie jak w słowach:

– engineer /ˌendʒɪˈnɪər/ – inżynier, technik, np. a civil engineer

– engine /ˈendʒɪn/ – silnik, np. search engine

czyli przez ”e”, nie ”i”, na początku oraz ”dży” w środku

9. function

function /ˈfʌŋkʃən/:

– funkcjonować, np. Our system function properly.

– funkcja, rola, np. Each tool has a different function.

– uroczystość, np. a marriage function

Poprawna wymowa function to /ˈfʌŋkʃən/ przez ”a” na początku i końcówkę zbliżoną do ”szyn”, nie funkszon

Podobnie jak w słowie fun /fʌn/ – zabawa, np. Have fun!, czyli przez ”a”

10. development

development /dɪˈveləpmənt/:

– rozwój, np. personal/professional development;

– opracowanie, np. development of new drugs.

Poprawna wymowa development to /dɪˈveləpmənt/ przez ”y” na początku, nie dewelopment

11. consultant

consultant /kənˈsʌltənt/:

– konsultant/ka, dorad-ca/czyni, an agile consultant;

– lekarz specjalista w UK.

Poprawna wymowa consultant to /kənˈsʌltənt/ przez ”a” w środku i ”tynt” na końcu, nie konsultant

I przez analogię poniższe słowa też wymawia się w środku przez ”a”:

– consult /kənˈsʌlt/ – poradzić się, konsultować się, np. For more information, consult your financial agent.

– consultancy /kənˈsʌltənsi/ – doradztwo, np. a recruitment consultancy;

– consulting /kənˈsʌltɪŋ/ – doradztwo, np. consulting services/firm/room/;

– consultative /kənˈsʌltətɪv/ – doradczy.

Ale uwaga!

consultation /ˌkɒnsəlˈtʃən/ – porada, konsultacja wymawia się już przez ”u” i końcówkę ”tejszyn”

12. confirm

confirm /kənˈfɜːm/ – potwierdzać, np. Please confirm your presence by accepting or declining this invitation.

Poprawna wymowa confirm to /kənˈfɜːm/ przez ”e”, nie konfirm

Podobnie jak ze słowem firm /fɜːm/:

– twardy, zdecydowany, stanowczy, mocny, pewny;

– firma, np. an automotive firm;

czyli przez ”e” w środku

Ale uwaga!

confirmation /ˌkɒnfəˈmeɪʃən/ – potwierdzenie, bierzmowanie, wymawia się już przez ”fi” w środku i ”ejszyn” na końcu

13. different

different /ˈdɪfərənt/ – inny, różny, np. My new job is different to how I expected it to be.

Poprawna wymowa different to /ˈdɪfərənt/ przez ”y” na początku i bez środkowego ”e”, nie different

14. decline

decline /dɪˈklaɪn/:

– odmawiać, nie przyjmować, np. I’ve just declined to comment;

– zmniejszać się, obniżać się, np. Two months ago sales declined heavily.

Poprawna wymowa decline to /dɪˈklaɪn/ przez ”y” na początku, nie deklajn

Końcówka decline zwykle wymawiana jest poprawnie, bo kojarzy się z cline  /kln/ – biol. klina, ciągłość zmian i line /ln/ – linia, kreska.

15. delete

delete /dɪˈliːt/ – usuwać, np. Last week all names were deleted from the report.

Poprawna wymowa delete to /dɪˈlt/ czyli przez ”y” na początku i ”i” na końcu, nie delejt

 

Wpadki językowe – jak ograniczyć ich liczbę do minimum?

 

Wpadki, nie tylko językowe, zdarzają się każdemu. Chodzi zatem nie tyle o to, by ich zupełnie uniknąć. A o to, by ich liczbę ograniczyć do minimum.

By tak się stało, przede wszystkim trzeba uświadomić sobie, jakie błędy się popełnia. Dobrze też wiedzieć, z czego one wynikają (naleciałości z innego języka, tak mnie nauczono itp.).

Dzięki temu z czasem zaczyna się wyłapywać własne błędy w wymowie, a to z kolei umożliwia autokorektę. Konsekwentna praca nad poprawą jakości wymowy w języku angielskim z czasem procentuje. I wysoki poziom frustracji, zostaje zastąpionym wysokim poziomem satysfakcji.

Aczkolwiek trzeba pamiętać, że oduczenie się złych nawyków zabiera więcej energii i pochłania więcej czasu, aniżeli wyrobienie sobie nowych, dobrych nawyków.

 

Ankieta ”angielski” + niespodzianka

 

Masz pytania? Szukasz dodatkowych informacji? Potrzebujesz pomocy, materiałów do nauki języka angielskiego? Napisz mi o tym w poniższej ankiecie, bym wiedziała, jaką wiedzą, jakimi materiałami do nauki powinnam się z Tobą podzielić.

Dla osób, które wypełnią ankietę i zostawią do siebie adres e-mail mam niespodziankę 🙂

Powered byTypeform

 

Cenne wskazówki, podziel się nimi ze znajomymi!

Bądź na bieżąco:

– zapisz się na newslettera i otrzymaj dostęp do e-booka ”Efektywna nauka języka;

– obserwuj bloga FRANG na Facebooku (co piątek nowa #frangowazagadkajezykowa do rozwiązania – przyłącz się do zabawy!)

Frangowa zagadka językowa

2 komentarze do “WPADKI JĘZYKOWE KORPOLUDKÓW

  1. ewa Odpowiedz

    brakuje mi „comfortable”, które sporo moich współpracowników wymawia jako …. 'komfortable’

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *