DATY PO FRANCUSKU – JAK PISAĆ, PYTAĆ I ODPOWIADAĆ?

daty po francusku jak pisać pytać i odpowiadać

 

Jak pytać o daty w języku francuskim? Jak odpowiadać po francusku na pytania dotyczące dat, np. urodzin czy śmierci?

Jakie francuskie wyrażenia warto znać, by poprawnie pisać daty po francusku w pismach, e-mailach czy autoresponderach?

Temat dość trywialny.

Niemniej jednak pojawia się wiele pytań odnośnie tego tematu (np. ”Czy daty należy zawsze poprzedzać ”le”?”) oraz błędów we francuskich treści automatycznych odpowiedzi (”Je suis en congé jusqu’à 15 août”’.)

Stąd też nadszedł czas, by wreszcie rozwiać wszelkie wątpliwości.

Bonne lecture ! 😉

 

JAK PYTAĆ O DATĘ PO FRANCUSKU?

 

1. Pytania o datę po francusku, które warto znać i zadawać

O datę (la date du jour) w języku francuskim można zapytać na kilka sposobów, np.:

Quelle date sommes-nous aujourd’hui ? (wersja dość popularna)

Quelle est la date d’aujourd’hui ? (wersja oficjalna)

Quel jour du mois sommes-nous ? (wersja oficjalna)

Quel jour sommes-nous aujourd’hui ? – Zwrot najczęściej spotykany w podręcznikach do nauki języka francuskiego, mimo to należy na niego uważać 😉

W tym sensie, że zadając takie pytanie (Quel jour sommes-nous aujourd’hui ?), w którym nie ma doprecyzowania ”du mois”, można zamiast, np. le 5 mars otrzymać odpowiedź, np. lundi.

Jeśli chodzi o nieco potoczne, tj. raczej mówione, francuskie pytania o datę , to wybór też jest całkiem spory:

On est quel jour (de la semaine)

On est quelle date aujourd’hui ? 

Quelle est la date du jour ? 

Quelle date on est ? 

On est le combien (aujourd’hui) ? (dosł. Który dzisiaj jest?) –  To pytanie można często usłyszeć z ust Francuzów. Ale co się dziwić. W końcu Polacy też często w taki sam sposób pytają o datę 😉

2. Pytania o datę w języku francuskim, które są niepoprawne

W internecie można znaleźć również następujące pytania, ale one są uważane za błędnie sformułowane:

Le combien sommes-nous ? / Nous-sommes le combien (aujourd’hui) ?

Melanż dwóch rejestrów potocznego (courant) i oficjalnego (soutenu), co powoduje, że pytania te dziwnie brzmią.

Quel jour est-il ? / Il est quelle date ?

”Il est”, w języku francuskim raczej odnosi się do pytania o godzinę, niż o datę, np.:

Quelle heure est-il ? – Il est cinq heures dix.

Quel jour est-ce ?/ C’est quel jour ?

Takie pytania o datę po francusku można czasem usłyszeć na francuskich ulicach, chociaż są one błędne.

Ale uwaga! Pytając o daty z przeszłości (à l’imparfait) czy przyszłości (au futur) takie formy są poprawne, np.:

Quel jour était-ce ?

Quel jour est-ce que c’était ?

C’était quel jour ?

Quel jour étions-nous, le 11 août ?

Je partirai  à la retraite prochainement ! – Quel jour est-ce que ça sera ? 

Quel jour est-ce que c’est ? – Je me marie cet été.

On sera quel jour, le 11 août ?

3. Pytania o datę po francusku, które są rzadkością

I jeszcze jedna wersja pytań o datę w języku francuskim, które możesz usłyszeć, ale raczej w Belgii, niż we Francji:

On est le quantième aujourd’hui ?

On est le quantième jour du mois ?

A dzieje się tak ponieważ we Francji ”quantième” jest traktowane jako słowo oficjalne.

Tak więc prędzej znajdziesz je w literaturze francuskojęzycznej czy dokumentach administracyjnych niż usłyszysz na paryskiej ulicy.

 

DNI TYGODNIA I MIESIĄCE PO FRANCUSKU

 

Jeśli chodzi o odpowiedzi na powyższe pytania, to żeby podać datę po francusku (la date en français) najpierw trzeba opanować dni tygodnia (les jours de la semaine) i nazwy miesięcy w ciągu roku (les mois de l’année). W którymś momencie mogą Ci się również przydać pory roku.

1. Dni tygodnia po francusku

I tak dni tygodnia w języku francuskim to:

 • lundi – poniedziałek
 • mardi – wtorek
 • mercredi – środa
 • jeudi – czwartek
 • vendredi – piątek
 • samedi – sobota
 • dimanche – niedziela

Uczenie na pamięć nie jest Twoją mocną stroną?

Luzik! I tym razem podpowiem Ci, jak szybko zapamiętać dni tygodnia 😉

Zwrócić uwagę, że pierwsze sześć dni tygodnia kończy się na ”-di”, a siódmy, czyli niedziela, zaczyna się od ”-di”.

Tak wiem, wielkie odkrycie to nie jest, ale niewątpliwie od razu nieco łatwiej je zapamiętać.

2. Nazwy miesięcy po francusku

Teraz czas na nazwy miesięcy w języku francuskim:

 • janvier – styczeń
 • février – luty
 • mars – marzec
 • avril – kwiecień
 • mai – maj
 • juin – czerwiec
 • juillet – lipiec
 • août – sierpień
 • septembre – wrzesień
 • octobre – październik
 • novembre – listopad
 • décembre – grudzień

Tu w zapamiętaniu, przynajmniej końcowych miesięcy, zapewne pomoże Ci język angielski. Obecnie ponoć każdy go zna, więc i Tobie powinno być nieco łatwiej.

A skoro już mowa o naleciałościach z języka angielskiego, to przypominam, że dni miesięcy w języku francuskim pisze się tak samo jak w języku polskim, czyli z małych liter.

3. Rok po francusku

I w tym oto miejscu warto jeszcze sobie przypomnieć francuskie słowo ”rok”, które w języku francuskim ma dwa oblicza:

 • un an 

le premier de l’an – Nowy Rok

J’ai six ans. – Mam sześć lat.

 • une année

Bonne année ! – Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

À propos, więcej przykładów życzeń w języku francuskim znajdziesz tutaj.

4. Pory roku po francusku

Teraz nadszedł czas na pory roku w języku francuskim (les quatre saisons d’une année), które są następujące:

 • le printemps / au printemps – wiosna / wiosną
 • l’été / en été – lato / latem
 • l’automne / en automne – jesień / jesienią
 • l’hiver / en hiver – zima / zimą

I tu, na tle wszystkich pór roku, jak zwykle wyróżnia się wiosna.

I tak mamy:

C’est le printemps !Jest wiosna!

Au printemps les feuilles commencent à pousser. – Wiosną (na wiosnę) liście zaczynają rosnąć.

 

JAK PODAWAĆ / ZAPISYWAĆ DATY W JĘZYKU FRANCUSKIM?

 

No dobrze. Skoro już wiemy, jak są dni tygodnia i miesiące po francusku, to czas zająć się udzielaniem odpowiedzi na pytania dotyczące dat, a dokładniej najpierw dzisiejszej daty.

1. Podstawowe zwroty francuskie, pomocne w podawaniu daty

Do opanowania są trzy zwroty:

Nous sommes… 

On est… 

C’est… 

2. Kolejność podawania daty po francusku

Następnie trzeba zapamiętać, że przed datą w języku francuskim należy wstawić ”le”, np. le 26 avril.

Reszta, tzn. szyk daty jest taki sam jak w języku polskim (dzień miesiąca podany cyfrą, nazwa miesiąca i rok):

le + [jour du mois ] + [nom du mois] + [année]

A oto i kilka przykładów:

Nous sommes le 7 avril 2019. 

On est le 7 avril 2019. 

Aujourd’hui, c’est le 7 avril 2019.

On se voit le 14 octobre.

Je suis né le 14 juillet 1981.

C’est mardi, le 4 avril.

Przykłady dat wraz z wymową znajdziesz również w poniżej podlinkowanym filmiku:

3. Podawanie w dacie po francusku tylko miesiąca i roku

W języku francuskim, by podać datę bez dnia, tylko miesiąc i rok, albo jeszcze inaczej, by podać sam miesiąc lub rok, to na początku, przed miesiącem bądź rokiem należy wstawić przyimek ”en”:

Nous sommes en avril 2019.

Nous sommes en avril.

Nous sommes en 2019.

4. Podawanie samego dnia tygodnia w języku francuskim

Dzień po francusku podaje się bez ”le” przed nazwą dnia tygodnia:

Aujourd’hui, nous sommes mardi. 

Aujourd’hui, on est mardi.

On se voit mardi.

Quand es-tu arrivée ? Je suis arrivée dimanche.

Nous sommes mardi.

On est vendredi, aujourd’hui.

! A jeśli przed dniem tygodnia zobaczysz jednak ”le”, po którym nie ma potem podanej daty, to wtedy chodzi o podkreślenie faktu, że zwykle w taki, a taki dzień, jakąś czynność się powtarza:

Le mardi je vais à la piscine. – We wtorki chodzę na basen.

Il n’y a qu’un vol qui relie Cracow à Grenoble, il part le mercredi. – Jest tylko jeden lot, który łączy Kraków z Grenoble, odlatuje w środy.

Le bureau est ouvert le lundi. – Biuro jest otwarte w poniedziałki.

Le bureau est ouvert tous les lundis. – Biuro jest otwarte w każdy poniedziałek.

Pour rentrer chez elle, elle prend le train de nuit qui part le vendredi soir et arrive le samedi. – Aby wrócić do domu, jedzie pociągiem nocnym, który odjeżdża w piątki wieczorem i przyjeżdza w soboty.

5. Podawanie i dnia, i całej daty po francusku

Jeśli chcesz podać i dzień, i pełną datę, to ”le” powinno znaleźć się na początku, czyli, np. le lundi 5 mai, i bez przecinka pomiędzy dniem tygodnia a datą.

La fête aura lieu le samedi 14 septembre 2019.

C’est le jeudi 7 juillet.

Je suis né le dimanche 9 juillet 1990.

L’événement aura lieu le samedi premier mars / le samedi 1er mars. 

Ale uwaga!

Jeśli najpierw podasz dzień, a potem zechcesz doprecyzować go za pomocą daty, to wtedy ”le” powinno pojawić się przed samą datą, zaraz po przecinku, np.:

Je pars lundi, tu sais, le 5 mai.

6. Francuskie rozmowy o datach na co dzień…

Teoria teorią, a praktyka pokazuje, że na ogół na pytanie:

On est le combien ?

Francuz odpowie, np.:

(On est) le 6. – i tyle 😉

I podobnie. Na pytanie:

Quelle est la date d’aujourd’hui ?

zapewne padnie odpowiedź:

Le 6 avril. – bez dodania ”Nous sommes

A z kolei na pytanie:

On est quel jour de la semaine ?

będzie odpowiedź:

Mardi. – czy też inny dzień tygodnia.

7. Daty po francusku w mediach

W gazetach czy na stronach internetowych, gdzie podawane są daty publikacji artykułów, wpisów blogowych, nie podaje się przed datami ”le”. Natomiast w treści publikacji już jak najbardziej.

 

DATA URODZIN / ŚMIERCI PO FRANCUSKU – JAK PYTAĆ I ODPOWIADAĆ?

 

1. Pytanie i odpowiedź po francusku od datę urodzin 

O datę urodzin w języku francuskim możesz zapytać:

Quelle est votre date de naissance ? – Jaka jest Pana / Pani data urodzenia?

Odpowiedź oczywiście będzie w czasie przeszłym, a ponieważ czasownikiem posiłkowym będzie czasownik ”être”, więc trzeba pamiętać, by dla wersji żeńskiej dodać ”-e” na końcu, np.:

Je suis né le seize mars 1990. – Urodziłem się 17 marca 1990 roku.

Je suis née le dix avril 1976. – Urodziłam się 10 kwietnia 1976 roku.

Może też paść, np. takie pytanie:

Quand est né Michael Jackson ? 

I odpowiedź:

La date de naissance de Michael Jackson est le vendredi 29 août 1958 à Gary (Indiana), USA.

2. Pytanie i odpowiedź w języku francuskim o dzień urodzin

Można też zapytać tylko o dzień urodzin, np.:

Etes-vous né un lundi, un mardi, un autre jour de la semaine ? – Urodziłeś się w poniedziałek, worek, inny dzień tygodnia?

Je suis née un mardi. – Urodziłam się we wtorek.

Moi, je suis née un mardi !  Un mardi gras, sans doute ! – Urodziłam się we wtorek !  Tłusty wtorek (polski tłusty czwartek 😉 , bez wątpienia !

3. Pytanie i odpowiedź po francusku o datę śmierć / zgonu

A jeśli chodzi o datę śmierci (date de (m) décès / (f) mort – data zgonu / śmierci), to pytania mogłyby by być następujące:

Quelle est la date de la mort de Jésus ?

Il est mort un mardi.

Quand est décédé / mort Joe Cocker ? – Kiedy zmarł / umarł Joe Cocker?

Joe Cocker est mort lundi à l’âge de 70 ans dans le Colorado, aux Etats-Unis.

Quelle est la date du décès de Michael Jackson ?

Michael Jackson est décédé le jeudi 25 juin 2009 à Los Angeles (Californie), USA.

Michael Jackson, né le 29 août 1958 à Gary (Indiana) et mort le 25 juin 2009 à Los Angeles (Californie).

Michael Jackson nous a quittés le 25 Juin 2009 à l’age de 50 ans. 

 

FRANCUSKIE WYRAŻENIA ZWIĄZANE Z CZASEM

 

I na zakończenie jeszcze zerknij na najczęściej używane w języku francuskim wyrażenia służące do określania czasu.

Mogą Ci się one przydać przy omawianiu takich tematów jak na przykład terminu:

1. Francuskie du … au …

du … au … – ”od … do …”

Pochodzi od francuskiego ”de … à …” i wskazuje jakiś okres czasu, np. przedział czasowy, w którym będziesz przebywał na urlopie 😉 Stąd też często można go spotkać w treściach automatycznych odpowiedzi.

Przykłady treści do autorespondera w języku polskim i angielskim znajdziesz tutaj.

Je suis en France du 7 avril au 14 juin. 

2. Francuski jusqu’au

jusqu’au – ”aż do”

Pochodzi od francuskiego ”jusqu’à” i służy, do wskazania jakiegoś limitu czasu, terminu końcowego.

Je reste à Grenoble jusqu’au 13 juillet.

3. Francuskie entre … et …

entre … et …pomiędzy

Umożliwia wskazanie, jakiegoś okresu czasu. Czasu, który mieści się pomiędzy dwoma granicami.

Je serai en vacances entre le 17 et le 30 août.

 

ANKIETA ”FRANCUSKI” + NIESPODZIANKA

 

I tym oto sposobem dotarłeś do końca artykułu poświęconego tematyce daty w języku francuskim. Ale jeśli nadal szukasz dodatkowych informacji, potrzebujesz pomocy, materiałów do nauki języka francuskiego, to koniecznie napisz mi o tym w poniższej ankiecie. Dzięki temu będę wiedziała jaką wiedzą powinnam się z Tobą podzielić.

Dla osób, które wypełnią ankietę i zostawią do siebie adres email mam niespodziankę 😉

Powered byTypeform

 

Spodobał Ci się artykuł, udostępnij go znajomym!

Bądź na bieżąco:

– zapisz się na newslettera (otrzymasz dostęp m.in. do e-booka ”Efektywna nauka języka”);

– obserwuj bloga FRANG na Facebooku (co piątek nowa #frangowazagadkajezykowa do rozwiązania – przyłącz się do zabawy!)

2 komentarze do “DATY PO FRANCUSKU – JAK PISAĆ, PYTAĆ I ODPOWIADAĆ?

  • Aleksandra Szczypczyk-Klimek Autor wpisuOdpowiedz

   Cześć Marcin,
   We Francji operuje się dwoma datami: datą przydatności do spożycia (DLC = Date limite de consommation) i datą minimalnej trwałości (DDM = date de durabilité minimale), i zapis jest taki sam jak w Polsce (dzień / miesiąc / rok). Na opakowaniu produktu powinna być jeszcze formułka: « À consommer jusqu’au… » (Do spożycia do…), po której to powinna zostać wskazana data albo informacja, gdzie taka data widnieje na etykiecie. Przykłady datowania produktów i szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.
   Pozdrawiam!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *