GRAMMAR MIX MATURA #1 – FRANGOWY TEST JĘZYKOWY

grammar mix matura typowe błędy gramatyczne popełniane w języku angielskim test online z języka angielskiego

 

Grammar mix matura #1 – frangowy test językowy z języka angielskiego

 

Sprawdź swój angielski!

 

Powtórz materiał.

Sprawdź swoją wiedzę językową.

Rozwiąż FRANGowy test językowy o… typowych błędach gramatycznych popełnianych w języku angielskim, a zwłaszcza na maturze.

Przekonaj się, jak dobrze opanowałeś angielską gramatykę (I wish… / It’s high time… / Would you mind… / It’s no use… etc.).

Good luck! Powodzenia!

 

Grammar mix matura #1 – frangowy test językowy z języka angielskiego

 

My sister wanted to become …. .I wish ...... her more often.It's high time you ...... .Would you mind ..... again?I forgot my pen. Could you lend me ..... ?Mary is very good friend of ..... .I'm looking foward to ..... you soon.It's no use ..... .This year the spending is estimated ...... $15 million.There were more than five …… books.

 

Bravo! Dotarłeś do końca frangowego testu językowego o typowych błędach gramatycznych popełnianych w języku angielskim, a zwłaszcza na maturze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *