GRAMMAR MIX MATURA #1 – FRANGOWY TEST JĘZYKOWY

grammar mix matura typowe błędy gramatyczne popełniane w języku angielskim test online z języka angielskiego

 

Grammar mix matura #1 – frangowy test językowy z języka angielskiego

 

Sprawdź swój angielski!

 

Powtórz materiał.

Sprawdź swoją wiedzę językową.

Rozwiąż FRANGowy test językowy o… typowych błędach gramatycznych popełnianych w języku angielskim, a zwłaszcza na maturze.

Przekonaj się, jak dobrze opanowałeś angielską gramatykę (I wish… / It’s high time… / Would you mind… / It’s no use… etc.).

Good luck! Powodzenia!

 

Grammar mix matura #1 – frangowy test językowy z języka angielskiego

 

My sister wanted to become …. .


I wish ...... her more often.


It's high time you ...... .


Would you mind ..... again?


I forgot my pen. Could you lend me ..... ?


Mary is very good friend of ..... .


I'm looking foward to ..... you soon.


It's no use ..... .


This year the spending is estimated ...... $15 million.


There were more than five …… books.

 

Bravo! Dotarłeś do końca frangowego testu językowego o typowych błędach gramatycznych popełnianych w języku angielskim, a zwłaszcza na maturze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *