Właścicielem bloga www.frang.pl jest Aleksandra Szczypczyk-Klimek.

Właścicielka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego użytkownika bloga obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie: www.frang.pl/polityka-prywatnosci-frang-pl/

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:

Aleksandra Szczypczyk-Klimek nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników bloga www.frang.pl.

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać bloga Aleksandry Szczypczyk-Klimek.

Dane osobowe

W czasie korzystania z bloga Aleksandry Szczypczyk-Klimek możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.

Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.

W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do działania bloga, albo wykonania usługi.

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja kursów i Newslettera

Nabycie darmowych i płatnych kursów, e-booków i innych materiałów oraz prawa do subskrypcji Newslettera publikowanego na blogu Aleksandry Szczypczyk-Klimek wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.

Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu użytkownikowi zamówione informację.

Imię pozwala Aleksandrze Szczypczyk-Klimek zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane wiadomości

Aleksandra Szczypczyk-Klimek zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Aleksandra Szczypczyk-Klimek rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jej bloga, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów serwisów.

Podmioty zlecające komercyjne e-mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Aleksandry Szczypczyk-Klimek.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane dobrowolnie ze świadomością ich publikacji na blogu należącym do Aleksandry Szczypczyk-Klimek przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

Aleksandra Szczypczyk-Klimek nie ma możliwości zabezpieczenia użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania użytkownikom nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na blogu należącym do Aleksandry Szczypczyk-Klimek i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Aleksandrę Szczypczyk-Klimek nie podlegają Polityce Prywatności.

W przypadku pytań uprzejmie proszę o kontakt.