JAK DOBRZE ZDAĆ EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA OBCEGO?

Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego, języka francuskiego. Wskazówki, jak rozwiązywać zadania na egzaminie gimnazjalnym z języka obcego.

 

Jak rozwiązywać zadania na egzaminie gimnazjalnym z języka obcego, by go jak najlepiej zdać? Jakich błędów unikać? Na co zwrócić uwagę przy pisaniu egzaminu?

15 wskazówek, jak dobrze napisać egzamin gimnazjalny z języka francuskiego czy angielskiego.

Drogi Gimnazjalisto, jeśli zależy Ci na zdaniu egzaminu gimnazjalnego z jak najlepszym wynikiem, koniecznie zapoznaj się z poniższymi informacjami i wskazówkami, które bez wątpienia Ci w tym pomogą.

 

Poznaj swojego ”przeciwnika”

 

Jak to w życiu bywa, żeby zmierzyć się z przeciwnikiem, i co najważniejsze w tej potyczce wyjść z podniesioną głową, trzeba nie tyle poznać jego słabe strony, co w ogóle mieć choć blade pojęcie z kim przyjdzie nam się zmierzyć.

Innymi słowy dowiedź się z jakimi przeszkodami będziesz musiał sobie poradzić.

Zatem zacznijmy od podstawowych informacji dotyczących samej struktury egzaminu gimnazjalnego z języka obcego, czyli co tak na prawdę Cię czeka.

Egzamin gimnazjalny z języka obcego można zdawać na 2 poziomach:

  • podstawowym (11 zadań) – teoretycznie łatwiejszym, teoretycznie, bo często ”co łatwe, to trudne” (może dlatego, że lekceważymy przeciwnika?!);
  • rozszerzonym (8 zadań).

Na poziomie podstawowym pojawią się następujące zadania:

  • zadania na rozumienie ze słuch;
  • zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych;
  • zadania na czytanie ze zrozumieniem (rozumienie tekstów pisanych);
  • zadania na znajomość środków językowych.

Wszystkie zadania mają charakter zamknięty, tzn., że Twoim zadaniem będzie dokonać wyboru spośród podanych możliwych odpowiedzi.

Na poziomie rozszerzonym pojawią się następujące zadania:

  • zadania na rozumienie ze słuch;
  • zadania na czytanie ze zrozumieniem (rozumienie tekstów pisanych);
  • zadania na znajomość środków językowych;
  • zadanie na umiejętność redagowania określonej treści, czyli tzw. wypowiedź pisemna.

Zadania w częściach rozumienie ze słuchu oraz czytanie ze zrozumieniem mają charakter zamknięty – musisz tylko wybrać odpowiedź.

Zadania na znajomość środków językowych (uzupełnianie luk i tłumaczenie / transformacja zdań) oraz wypowiedź pisemna mają charakter otwarty, czyli nie będziesz miał możliwości wyboru odpowiedzi tylko samemu będziesz musiał coś ”spłodzić”.

Zapewne najmniej kłopotów będziesz miał z częścią dotyczącą rozumienia tekstów pisanych oraz znajomością środków językowych, a to za sprawą tego, że już na wstępie obawiając się gramatyki i braków w słownictwie najbardziej się do nich przyłożysz, a więc i z czasem nie będą już Twoją piętą Achillesa, a wręcz odwrotnie.

Z reguły najsłabiej wypada znajomość funkcji językowych, ale o tym za chwilę.

 

Uwaga!

 

Jako przykład może Ci posłużyć dowolny zestaw z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego opracowany dla poziomu podstawowego.

Jeśli jeszcze nie masz takowego pod ręką, to przykładową wersje egzaminu, tj. pliki z pytaniami, nagraniem, transkrypcją i odpowiedziami, możesz pobrać chociażby tutaj (w części ”języki obce”, wybierz ”język angielski – podstawowy”).

W każdym razie dobrze by było, byś jakiś egzemplarz egzaminu miał przed oczami, bo dzięki temu, będziesz wstanie śledzić wzrokiem to, o czym piszę, a co za tym idzie lepiej zrozumieć kwestie przeze mnie poruszone.

Gotowy?

No to startujemy!

 

Rozumienie ze słuchu

 

Zadanie 1: wielokrotny wybór

Zadanie to wydaje się być najłatwiejsze ze względu na długość tekstu oraz obrazkowe opcje odpowiedzi.

Niemniej jednak i tu można polec…

Potencjalne powody udzielenia złych odpowiedzi, a więc i utraty cennych punktów, to:

– zbyt szybkie zaznaczanie odpowiedzi;

– kłopot z określeniem intencji nadawcy.

Pytaniu zawarte są słowa, które nie pojawiają się w treści nagrania i sam musisz zdecydować, czy to, co słyszysz jest rekomendacją, sugestią a może prośbą.

By nie mieć kłopotów z określaniem intencji autora tekstu, przed egzaminem gimnazjalnym przyswój sobie pewne czasowniki wraz z przydatnymi zwrotami.

Na przykład z języka angielskiego warto zawczasu zaznajomić się z takimi:

– czasownikami jak: apologise, inform, invite itp.

– zwrotami jak: I’m calling to let you know..., Why don’t you come… etc.

Wskazówka nr 1:

Efektywnie wykorzystaj czas dany Ci przed odsłuchaniem nagrania.

Na podstawie ilustracji spróbuj przewidzieć treść nagrania.

Wskazówka nr 2:

Wysłuchaj cały tekst.

Poznaj ”myśl przewodnią” nagrania i dopiero potem zaznacz odpowiedzi.

Zadanie 2: dobieranie

W zadaniu występuje sporo ”zmyłek”. Zazwyczaj opcja, która pojawia się przy danym imieniu / dniu tygodnia etc. jako pierwsza, jest błędna. Jednocześnie poprawna okazuje się odpowiedź wymieniona przy poprzedniej osobie / dniu tygodnia itp. – niejako dla zmyłki.

Wskazówka nr 3:

Nie zaznaczaj pierwszej usłyszanej opcji, gdyż zadanie to skonstruowane jest właśnie w taki sposób, że pierwsza odpowiedź niemal na pewno będzie błędna.

Wskazówka nr 4:

Wysłuchaj całe nagranie. Skup się na globalnym zrozumieniu tekstu.

W trakcie słuchania, w miarę możliwości, rób sobie notatki – tak byś wiedział, którą kwestie, kto wypowiedział.

Zadanie 3: prawda/fałsz 

Potencjalne powody udzielenia złych odpowiedzi to:

– charakter wypowiedzi, a mianowicie wydłużony monolog, który niewątpliwie jest dużo trudniejszy do odbioru niż dialog między kilkoma osobami;

– parafraza tj. w nagraniu użyte są antonimy albo synonimy, słów, które znajdują się na karcie odpowiedzi (np. na karcie odpowiedzi poprawną należy zaznaczyć, że coś jest mniejsze niż…, a w nagraniu słychać, że to coś nie jest tak duże jak…), a zatem bez znajomości środków językowych, a więc gramatyki i słownictwa, nie sposób poprawnie rozwiązać nawet zadania egzaminacyjne ze słuchu.

– podsumowanie treści, czyli pytanie, w którym musisz określić główną myśl tekstu, a więc zinterpretować i wyciągnąć wnioski.

A jak łatwo się domyślić, i w tym pytaniu chodzi o zmylenie przeciwnika (czytaj: dokładną weryfikację Twoich umiejętności), więc na karcie odpowiedzi na bank zobaczysz słowo, które zostało użyte w nagraniu, ale właśnie wtedy możesz złapać oddech i z wielką dozą prawdopodobieństwa odrzucić tę odpowiedź, bo z reguły jest tą niepoprawną.

W każdym razie na tę najbardziej oczywistą i kuszącą do zakreślenia odpowiedź powinieneś szczególnie uważać!

Wskazówka nr 5:

Wypracuj w sobie umiejętność globalnego słuchania.

Wysłuchaj całego nagrania. Zrób sobie podsumowywanie w głowie. Wyciągnij wnioski i dopiero wybierz odpowiedź – oczywiście tę poprawną…

 

Znajomość funkcji językowych

 

Zadanie 4: dobieranie

W tej części egzaminu chodzi przede wszystkim o odpowiednie zareagowanie na usłyszaną wypowiedź ustną.

Potencjalne powody udzielenia złych odpowiedzi to:

– ”nieuchwytność” wypowiedzi ustnej – wypowiedziana kwestia jest krótka, nie masz czasu na głębszą analizę, ani na powrót do usłyszanej odpowiedzi;

– słownictwo i gramatyka w kontekście komunikacyjnym, tzn. żeby poprawnie rozwiązać to zadanie nie wystarczy ogólne zrozumienie danej wypowiedzi czy wyłapanie jakiś fragmentów, szczątkowych informacji.

Zadanie celowo jest tak skonstruowane, że wszystkie wypowiedzi łączy jeden temat / jedno słowo, tyle tylko, że każda z wypowiedzi różni się jakimś niuansem leksykalnymi albo gramatycznymi. Na przykład tym, że w jednej wypowiedzi jest mowa o przyszłości, a w drugiej o przeszłości, a więc w tym miejscu kłania się nie tylko znajomość słownictwa, ale i gramatyki np. czasów.

Wskazówka nr 6:

Zadanie musisz rozwiązywać sprawnie, można rzec, że w pewnym sensie automatycznie, bez zbędnej analizy, na którą po prostu nie będziesz miał czasu.

Zadanie 5: minidialogi – wielokrotny wybór 

Zadanie to w swojej konstrukcji jest łatwiejsze od poprzedniego chociażby o tyle, że tutaj już można przeczytać, a więc i wrócić – jeśli zajdzie taka potrzeba – ponownie do tekstu.

Niemniej jednak i w tym zadaniu nie brakuje wpadek, a to dlatego, że w poszczególnych częściach weryfikowane są takie umiejętności jak:

– poprawne użycie struktur gramatycznych w komunikacji, a dokładniej to, czy np. potrafisz się zgodzić albo sprzeciwić.

Zatem bez znajomości zasad gramatycznych dotyczących np. wyrażania zgody albo sprzeciwu w reakcji na zdania twierdzące albo przeczące, oraz czasów gramatycznych, które mogą pojawić się w zdaniach nie poradzisz sobie z tym zadaniem.

Pamiętaj, że to jaki środek językowy (odpowiedź) wybierzesz zależy od tego, co konkretnie chcesz zakomunikować, a zatem to, czy wybierzesz poprawną odpowiedź zależy przede wszystkim od kontekstu, czyli bazowej części minidialogu.

– ”formulaic expressions” albo ”language chunks”, czyli nieszczęsne ”zbitki wyrazowe”, które albo znasz i wtedy odpowiedź jest banalna, wręcz oczywista, albo nie znasz i wtedy… ehh lepiej nie pisać.

W każdym razie chodzi o pewne zwroty (np. w angielskim: What’s up?, Not at all! etc.) składające się z kilku słów, które zgrupowane w taki a nie inny sposób stanowią całość, a których znaczenie jest często różne od znaczenia poszczególnych słów w nich zawartych.

Innymi słowy, każda taka ”zbitka wyrazów” ma swoją określoną formę i znaczenie, więc na poczekaniu ich nie wymyślisz.

Recepta na sukces: Ucz się wyrażeń i pełnych zwrotów, a nie pojedynczych słówek!

Wskazówka nr 7:

Skup się nie tylko na strukturach gramatycznych, ale przede wszystkim na ich znaczeniu.

Na podstawie danej reakcji zdecyduj, czego brakuje w minidialogu (pytania, przeczenia, prośby, sprzeciwu, propozycji etc.).

Dokładnie przeanalizuj znaczenie struktur w opcjach odpowiedzi. Najpierw wyklucz odpowiedź totalnie bez sensu, a następnie sprawdź, co tak naprawdę różni pozostałe i dopiero, mając cały czas na uwadze kontekst wypowiedzi, wybierz odpowiedź.

Wskazówka nr 8:

Nie rozkładaj każdego ze zdań na części pierwsze.

Analizując dziel wypowiedź na zdania, nie pojedyncze słowa.

Zadanie 6: sytuacje po polsku – wielokrotny wybór 

W tym zadaniu czeka Cię dopasowanie wypowiedzi do opisanej po polsku sytuacji.

Potencjalne powody udzielenia złych odpowiedzi to:

– nieznajomość znaczenia poszczególnych struktur gramatycznych, związków wyrazowych etc. – podobnie jak we wcześniejszych zadaniach;

– rejestr językowy, tj. nierozróżnianie stopnia formalności wypowiedzi.

W końcu inaczej zwracasz się do kolegi, a inaczej do osoby dorosłej, a zatem mniej czy bardziej świadomie, wypowiadając się używasz innych środków językowych.

Wskazówka nr 9:

Zanim przeczytasz opcje odpowiedzi spróbuj sam wymyślić jakąś wypowiedź odpowiednią do opisanej sytuacji (wypowiedzi formalnej albo nieformalnej).  A dopiero potem wybierz coś zbliżonego z listy odpowiedzi.

 

Rozumienie tekstów pisanych

 

Zapewne z wyszukiwaniem określonej informacji w tekście nie będziesz miał problemu tak samo jak z udzieleniem odpowiedzi na pytania typu prawda/fałsz.

Niemniej jednak i tu może podwinąć Ci się noga.

I tak potencjalne powody udzielenia złych odpowiedzi w tego typu zadaniach to:

– określenie intencji nadawcy;

– określanie kontekstu wypowiedzi krótkich ogłoszeń.

Zadanie 7: dobieranie zdań do ogłoszeń

Potencjalne powody udzielenia błędnych odpowiedzi to:

– ”skanowanie” wzrokiem treści ogłoszeń, które nieuchronnie prowadzi do wyboru niepoprawnej odpowiedzi na egzaminie. W tym zadaniu często jedno słowo decyduje o tym, że dana odpowiedź jest poprawna, a inne błędne. A zatem zapomnij o szybkim, a zatem i pobieżnym czytaniu tych ogłoszeń. No chyba, że dobrowolnie skazujesz się na porażkę?!

– brak znajomości słownictwa związanego z poruszoną w ogłoszeniach dziedziną.

– nieumiejętne określanie kontekstu, w jakim możemy spodziewać się spotkać z danego typu ogłoszeniem.

Wskazówka nr 10:

Dokładnie wczytuj się w treść każdego ogłoszenia.

Zwracaj uwagę na szczegóły, słowa charakterystyczne dla poruszonej w ogłoszeniach dziedziny. Szukaj w tekście tzw. ”słów kluczy” wskazujących np. miejsce, w którym znajduje się ogłoszenie, albo do kogo jest skierowane itp.

Wskazówka nr 11:

Zanim przeczytasz odpowiedzi spróbuj określić kontekst i intencje autora każdego z ogłoszeń – wiem, wiem… uwielbiana przez wszystkich zgadywanka ”co autor miał na myśli”.

Zastanów się gdzie mógłbyś w ”realu” przeczytać takie ogłoszenia i po co w ogóle, ktoś je pisał (oczywiście poza tym, że były potrzebne do przeegzaminowania Ciebie i Twoich kolegów czy koleżanek).

Zadanie 8: wielokrotny wybór

Potencjalne powody udzielenia złych odpowiedzi, a więc i utraty cennych punktów, to:

– kłopoty z określaniem głównej myśli tekstów. Sęk w tym, że w tym zadaniu każda błędna odpowiedź jest tak naprawdę prawdziwa w odniesieniu do jednego z tekstów, więc miej to na uwadze i nie daj się zmylić.

– problemy z określaniem intencji autora. Tutaj kłania się umiejętność wyciągania wniosków.

Poza tym do błędnych odpowiedzi zazwyczaj pasuje jakieś wyrażenie celowo użyte w tekście, by Cię zmylić. A więc uważaj i nie sugeruj się ”pseudo wskazówkami” leksykalnymi zawartymi w tekstach.

Wskazówka nr 12:

Przeczytaj uważnie teksty, a następnie streść sobie je w głowie.

Zastanów się,  jaka jest myśl przewodnia, jakie są intencje nadawcy i dopiero po takiej analizie wybierz poprawne odpowiedzi.

Zadanie 9: dobieranie tekstów do pytań

Umiejętność rozpoznawania parafraz w tekście czytanym zapewne nie sprawi Ci większego problemu.

Niemniej jednak uważnie czytaj teksty, wyostrzając wzrok na wyszukanie powiązań leksykalnych między tekstami a odpowiedziami. Najczęściej w tekście pojawi się jakieś ”słowo klucz” (np. group),  a w poprawnej odpowiedzi tak jakby jego definicja (np. a number of people in one place).

Czasem będziesz musiał skojarzyć pewne słowa tzn. zostaną użyte swego rodzaju synonimy (np. interactingsocial, funnylaughable, outdoor i outside etc.)

Wskazówka nr 13:

Zapoznaj się z możliwymi odpowiedziami – podkreśl ”słowa klucze”.

Następnie czytając teksty zwróć uwagę na kwestie, które zostały poruszone w proponowanych odpowiedziach – szukaj synonimów ”słów kluczy”.

 

Znajomość środków językowych

 

Zadanie 10: wielokrotny wybór

Potencjalne powody udzielenia złych odpowiedzi to:

– niewystarczająca znajomość gramatyki i słownictwa i ich występowania w danym kontekście.

Naucz się analizować zdania z lukami pod kątem użytego czasu, stopnia formalności, rodzaju tekstu (opis, opowiadanie etc).

– brak umiejętności posługiwania się kolokacjami, związkami wyrazowymi itp.

Innymi słowy chodzi o poprawne łączenie wyrazów w pary np. do the dishes, make an appointment etc.

Zatem byś poradził sobie z tym zadaniem musisz uczyć się całych zwrotów.

Wskazówka nr 14:

Podkreśl słowo przed i za luką. Przyjrzyj się im uważnie. Spróbuj zgadnąć, czego brakuje.

Dopiero potem zerknij na odpowiedzi i wybierz tę, która najlepiej pasuje.

Zadanie 11: wielokrotny wybór

Potencjalne powody udzielenia złych odpowiedzi są analogiczne do tych z zadania 10.

Uratować może Cię tylko odpowiednia nauka słownictwa, tj. uczenie się na pamięć pełnych zdań, całych wyrażeń zawierających związki wyrazowe albo kolokacje.

 

Podsumowanie

 

Wskazówka nr 15 🙂

Zanim przystąpisz do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego (obojętnie jakiego, bo formuła egzaminu dla wszystkich języków obcych jest taka sama) postaraj się ”podejść” do jak największej ilości próbnych wersji tego egzaminu, nie tylko po to, by sprawdzić swoją wiedzę, ewentualne braki, ale również, by przetestować na własnej skórze wskazówki zawarte w tym artykule.

Sprawdź czy faktycznie ich zastosowanie wpływa korzystnie na Twoje wyniki – zgarniasz więcej punktów, zyskujesz na czasie itp. – i wykorzystaj na egzaminie te, które są najlepsze dla Ciebie.

Pamiętaj:

Do egzaminów trzeba podejść jak do życia. Wiedza i umiejętności są bezcenne, ale strategia działania też nie jest bez znaczenia!

PS Inne przykładowe arkusze egzaminów gimnazjalnych z języka obcego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego) możesz sobie pobrać za darmo tutaj.

Nie pozostaje mi już nic innego, jak życzyć Ci powodzenia na egzaminie!

Daj znać, jak Ci poszło 🙂

 

Spodobał Ci się artykuł, udostępnij go znajomym!

Bądź na bieżąco:

– zapisz się na newslettera i otrzymaj dostęp do e-booka ”Efektywna nauka języka;

– obserwuj bloga FRANG na Facebooku (co piątek nowa #frangowazagadkajezykowa do rozwiązania – przyłącz się do zabawy!)

Frangowa zagadka językowa

4 komentarze do “JAK DOBRZE ZDAĆ EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA OBCEGO?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *