WYWIAD ZE SPECJALISTĄ: PSYCHOLOGIEM

Wywiad z psychologiem Sylwią Stefańczyk

 

Na dobry początek serdecznie Cię zapraszam do odsłuchania wywiadu z Sylwią Stefańczyk, psychologiem i pedagogiem dziecięcym (oligofrenopedagogiem), którą poprosiłam o podzielenie się z nami swoją wiedzą na temat:

 ROZWOJU JĘZYKOWEGO DZIECI I DOROSŁYCH.

Różnice i podobieństwa w nauce, przyswajaniu języków obcych.

W tym pełnym ciekawych, a czasem wręcz zaskakujących i, co najistotniejsze, pełnym praktycznych informacji wywiadzie dowiesz się między innymi:

– czy dzieci uczą się języków obcych inaczej niż dorośli,

– czy osoby muzykalne, czyli te, które mają znacznie szerszy zakres słyszanych częstotliwości, radzą sobie lepiej z przyswajaniem języków obcych,

– co to jest zdolność poznawcza,

– czy stres jest nieodzownym elementem nauki,

– co to jest wiedza metalingwistyczna,

– poprawiać błędy językowe czy nie,

– jakie są podobieństwa w nauce języków obcych u dzieci i dorosłych,

– na czym polega nauka poprzez imitację,

– co to jest nauka poprzez zrozumienie.

 

NAUKA JĘZYKA OBCEGO TO ZUPEŁNIE INNE ZJAWISKO NIŻ PRZYSWAJANIE JĘZYKA OJCZYSTEGO.

Wniosek 1:

– U małych dzieci będziemy mówić o przyswajaniu języka, też języka obcego. U dorosłych zawsze będzie to nauka.

– Osoba dorosła słyszy tylko te dźwięki, których się nauczyła będąc dzieckiem. Ale można poszerzać pasmo słyszalności poprzez różne techniki, a także poprzez długotrwałe osłuchiwanie się  z obcym językiem w naturalnym środowisku.

MÓZGI DOROSŁYCH I DZIECI RÓŻNIĄ SIĘ W PRZETWARZANIU JĘZYKA OBCEGO.

Wniosek 2:

– Dzieci są nieświadome nauki. Przetwarzają język automatycznie bez świadomej kontroli.

– U dorosłych proces przetwarzania języka jest zintelektualizowany, osoby myślą o tym świadomie. Nawet dla tych, którzy posługują się językiem w sposób płynny i bezwysiłkowy – ciągle będzie to czynność pod kontrolą uwagi.

ŚWIADOMOŚĆ = STRES?

Wniosek 3:

– Dzieci nie mają presji nauki, a szczególnie presji mówienia poprawnie. Dzieci chłoną informacje bez zastanawiania się czy są one poprawne, wypowiadają się swobodnie, bo są nagradzane po prostu za mówienie, a nie są karane za błędy.

– Dorośli mają pełną świadomość procesu uczenia się, starają się unikać błędów, a przez to mniej mówią.

ZDOLNOŚĆ MYŚLENIA ABSTRAKCYJNEGO, FORMALNEGO, POZNAWCZEGO.

Wniosek 4:

– U dzieci myślenie abstrakcyjne czy poznawcze jest jeszcze niewykształcone. Dzieci nie potrafią również dokonywać złożonych analiz i syntez nowych informacji.

– Osoba dorosła rozumie i wie: jak się uczyć, jak kontrolować swoją uwagę, jak rozwiązać problem i jak zapamiętywać. Dorośli posiadają rozwiniętą już wiedzę metalingwistyczną. Mają  świadomość użycia danych części mowy. Rozumieją, że dane zdanie może mieć dwa znaczenia: dosłowne i przenośne.  Osoba dorosła nieustannie porównuje nowe informacje do wiedzy już zdobytej.

POPRAWIANIE JAKO NEGATYWNY ASPEKT.

Wniosek 5:

– Dzieci są zanurzone w języku. Słyszą go cały czas, doświadczają wieloma zmysłami. Są nagradzane za każde wypowiedzi i czasami poprawiane. Nie mają rozumienia nauki. Nie odbierają poprawiania jako aspektu negatywnego.

– Dorośli ucząc się języka przeznaczają na to pewien czas. Rzadko zdarza się tak, że mogą wyjechać do obcego kraju i po prostu zanurzyć się w tym języku i osłuchać się z nim. Wtedy też osoba dorosła jest zmuszona do konwersacji, czyli do częstszych ćwiczeń. Dorośli mówią po prostu mniej i wolniej, cały czas się kontrolując i poprawiając.

NAUKA POPRZEZ IMITACJĘ.

Wniosek 6:

– Dzieci nie mając poczucia popełniania błędu skupiają się na sensie zdania, na przekazaniu znaczenia. To zaś, czego się uczą od dorosłych, to sposobu, w jaki ta informacja zostanie dostarczona. Imitują to, w jaki sposób maja o coś poprosić lub np. czegoś zażądać.

– Dorosły ucząc się nowego języka imituje strukturę powierzchowną: idiomy, akcent, wymowę, strukturę zdania.

NAUKA PRZEZ ZROZUMIENIE.

Wniosek 7:

– Mówi się, że dzieci uczą się przez zapamiętywanie i powtarzanie. Jednak dzieci rozumieją użycie danych słów czy konstrukcji poprzez kontekst w jakim się to odbywa.

– Dorośli nowe informacje odnoszą do posiadanej już przez nich wiedzy i doświadczenia.

EFEKTYWNA NAUKA JĘZYKA.

Wniosek 8:

Dzieci i dorośli różnią się w sposobie uczenia się języków obcych. I dlatego tak ważne jest dostosowanie metod, technik nauki do wieku osoby uczącej się. Dzięki temu nauka będzie najbardziej efektywna. 

 

Jeśli chciałbyś nawiązać kontakt z Sylwią, napisz do mnie, a ja przekażę jej Twoją wiadomość.

Nasunęły Ci się jakieś pytania?

Chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami odnośnie nauki języków obcych?

Skomentuj!

PlayPlay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *