make czy do angielskie kolokacje test online z języka angielskiego

MAKE CZY DO? #1 – FRANGOWY TEST JĘZYKOWY

  Make czy do? #1 – frangowy test językowy z języka angielskiego   Sprawdź swój angielski!   Powtórz materiał. Sprawdź swoją wiedzę. Rozwiąż FRANGowy test językowy o… angielskich kolokacjach z czasownikami ”make” i ”do”. Zdecyduj , …

à czy de francuskie konstrukcje czasownikowe test online z języka francuskiego

À CZY DE? #2 – FRANGOWY TEST JĘZYKOWY

  À czy de? #2 – test z języka francuskiego   Sprawdź swój francuski!   Powtórz materiał. Sprawdź swoją wiedzę. Rozwiąż FRANGowy test językowy o… francuskich konstrukcjach czasownikowych z ”à” lub ”de”. Zdecyduj , co należy wybrać: ”à” czy ”de”? …

business english angielski biznesowy test online z języka angielskiego

BUSINESS ENGLISH #1 – FRANGOWY TEST JĘZYKOWY

  Business English #1 – frangowy test językowy z języka angielskiego   Sprawdź swój angielski!   Powtórz materiał. Sprawdź swoją wiedzę. Rozwiąż FRANGowy test językowy o… angielskich zwrotach biznesowych. Przekonaj się, jak dobrze …

à czy de francuskie konstrukcje czasownikowe test online z języka francuskiego

À CZY DE? #1 – FRANGOWY TEST JĘZYKOWY

  À czy de? #1 – frangowy test językowy z języka francuskiego   Sprawdź swój francuski!   Powtórz materiał. Sprawdź swoją wiedzę. Rozwiąż FRANGowy test językowy o… francuskich konstrukcjach czasownikowych z ”à” lub ”de”. …

at it on angielskie przyimki czasu test online z języka angielskiego

AT, IN, ON PRZYIMKI CZASU – FRANGOWY TEST JĘZYKOWY

  At, in, on przyimki czasu – frangowy test językowy z języka angielskiego   Sprawdź swój angielski!   Powtórz materiał. Sprawdź swoją wiedzę. Rozwiąż FRANGowy test językowy o… angielskich przyimkach ”at”, ”in” i ”on”. Przekonaj się, jak …