WPADKI JĘZYKOWE KORPOLUDKÓW

wpadki językowe korpoludków

 

Wpadki językowe korpoludków, czyli angielskie słowa błędnie wymawiane przez osoby pracujące w korporacjach, ale też i inne osoby uczące się języka angielskiego.

 

Specyfika pracy w korporacji

 

Praca w korporacji, to praca w środowisku międzynarodowym. Zwykle praca projektowa. W zespołach wielojęzycznych i wielokulturowych, bowiem należą do nich specjaliści z całego świata. Podstawowym językiem pracy jest język angielski, dlatego też jego znajomość zwykle weryfikowana jest podczas rekrutacji. Z czasem każdy korpoludek nabiera doświadczenia zawodowego, przywyka do danej kultury organizacyjnej, ale również zaczyna być biegły w korpomowie.

I właśnie ta korpomowa, złe nawyki językowe wyrobione przez lata nauki języka angielskiego w okresie szkolnym oraz pozorna łatwość w stosowaniu kalek językowych powodują, że pomimo wielu lat pracy w języku angielskim, nadal, od czasu do czasu, można usłyszeć angielskie słowa błędnie wymawiane przez osoby pracujące w korporacjach.

 

Angielskie słowa błędnie wymawiane przez korpoludków

 

A oto lista angielskich słów, które najczęściej są źle wymawiane przez osoby pracujące w korporacjach, ale też i inne osoby uczące się języka angielskiego:

1. technology

technology /tekˈnɒlədʒi/ – technika, technologia, np. computer technology

Poprawna wymowa technology to /tekˈnɒlədʒi/ przez ”k”, nie technology

Podobnie jak w słowach:

– Christmas krɪsməs/ – Boże Narodzenie, Święta (Bożego Narodzenia)

– chemistry kemɪstri/ – chemia

2. quality

quality /ˈkwɒləti/:

– jakość, np. quality of life, quality control, good/high/poor/low quality;

– cecha, np. leadership qualities

Poprawna wymowa quality to /ˈkwɒləti/ przez ”ło”, nie kłaliti 

3. dynamic

dynamic /daɪˈnæmɪk/ – dynamiczny, np. a dynamic teacher, economy, leadership

Poprawna wymowa dynamic to /dˈnæmɪk/ przez ”aj” i na końcu ”yk”, nie dynamik

4. ideally

ideally /aɪˈdɪəli/:

– najlepiej (byłoby, gdyby), np. Ideally, I’d like to work at home / WFH.

– idealnie, np. He seemed ideally suited for the job.

Poprawna wymowa ideally to /ˈdɪəli/ przez ”aj”i końcówkę ”dyli”, bez ”ə”, nie ideali

Podobnie jak w słowie idea /aɪˈdɪə/ – pomysł, np. That’s a good idea.

5. financial

financial /faɪˈnænʃəl/ – finansowy, np. financial difficulties

Poprawna wymowa financial to /fˈnænʃəl/ przez ”aj” i końcówkę zbliżoną do ”ol”, nie finanszal

6. data

data /ˈdeɪtə/ – dane, np. financial data

Poprawna wymowa data to /ˈd/ przez ”ej”, nie data

8. engineering

engineering  /ˌendʒɪˈnɪərɪŋ/ – inżynieria, np. mechanical  engineering

Poprawna wymowa engineering to /endʒɪˈnɪərɪŋ/ przez ”e” na początku, ”dży” i ”i” w środku (efekt podwójnego ee) oraz bez ”g” na końcu, nie indżiniering

Podobnie jak w słowach:

– engineer /ˌendʒɪˈnɪər/ – inżynier, technik, np. a civil engineer

– engine /ˈendʒɪn/ – silnik, np. search engine

czyli przez ”e”, nie ”i”, na początku oraz ”dży” w środku

9. function

function /ˈfʌŋkʃən/:

– funkcjonować, np. Our system function properly.

– funkcja, rola, np. Each tool has a different function.

– uroczystość, np. a marriage function

Poprawna wymowa function to /ˈfʌŋkʃən/ przez ”a” na początku i końcówkę zbliżoną do ”szyn”, nie funkszon

Podobnie jak w słowie fun /fʌn/ – zabawa, np. Have fun!, czyli przez ”a”

10. development

development /dɪˈveləpmənt/:

– rozwój, np. personal/professional development;

– opracowanie, np. development of new drugs.

Poprawna wymowa development to /dɪˈveləpmənt/ przez ”y” na początku, nie dewelopment

11. consultant

consultant /kənˈsʌltənt/:

– konsultant/ka, dorad-ca/czyni, an agile consultant;

– lekarz specjalista w UK.

Poprawna wymowa consultant to /kənˈsʌltənt/ przez ”a” w środku i ”tynt” na końcu, nie konsultant

I przez analogię poniższe słowa też wymawia się w środku przez ”a”:

– consult /kənˈsʌlt/ – poradzić się, konsultować się, np. For more information, consult your financial agent.

– consultancy /kənˈsʌltənsi/ – doradztwo, np. a recruitment consultancy;

– consulting /kənˈsʌltɪŋ/ – doradztwo, np. consulting services/firm/room/;

– consultative /kənˈsʌltətɪv/ – doradczy.

Ale uwaga!

consultation /ˌkɒnsəlˈtʃən/ – porada, konsultacja wymawia się już przez ”u” i końcówkę ”tejszyn”

12. confirm

confirm /kənˈfɜːm/ – potwierdzać, np. Please confirm your presence by accepting or declining this invitation.

Poprawna wymowa confirm to /kənˈfɜːm/ przez ”e”, nie konfirm

Podobnie jak ze słowem firm /fɜːm/:

– twardy, zdecydowany, stanowczy, mocny, pewny;

– firma, np. an automotive firm;

czyli przez ”e” w środku

Ale uwaga!

confirmation /ˌkɒnfəˈmeɪʃən/ – potwierdzenie, bierzmowanie, wymawia się już przez ”fi” w środku i ”ejszyn” na końcu

13. different

different /ˈdɪfərənt/ – inny, różny, np. My new job is different to how I expected it to be.

Poprawna wymowa different to /ˈdɪfərənt/ przez ”y” na początku i bez środkowego ”e”, nie different

14. decline

decline /dɪˈklaɪn/:

– odmawiać, nie przyjmować, np. I’ve just declined to comment;

– zmniejszać się, obniżać się, np. Two months ago sales declined heavily.

Poprawna wymowa decline to /dɪˈklaɪn/ przez ”y” na początku, nie deklajn

Końcówka decline zwykle wymawiana jest poprawnie, bo kojarzy się z cline  /kln/ – biol. klina, ciągłość zmian i line /ln/ – linia, kreska.

15. delete

delete /dɪˈliːt/ – usuwać, np. Last week all names were deleted from the report.

Poprawna wymowa delete to /dɪˈlt/ czyli przez ”y” na początku i ”i” na końcu, nie delejt

 

Wpadki językowe – jak ograniczyć ich liczbę do minimum?

 

Wpadki, nie tylko językowe, zdarzają się każdemu. Chodzi zatem nie tyle o to, by ich zupełnie uniknąć. A o to, by ich liczbę ograniczyć do minimum.

By tak się stało, przede wszystkim trzeba uświadomić sobie, jakie błędy się popełnia. Dobrze też wiedzieć, z czego one wynikają (naleciałości z innego języka, tak mnie nauczono itp.).

Dzięki temu z czasem zaczyna się wyłapywać własne błędy w wymowie, a to z kolei umożliwia autokorektę. Konsekwentna praca nad poprawą jakości wymowy w języku angielskim z czasem procentuje. I wysoki poziom frustracji, zostaje zastąpionym wysokim poziomem satysfakcji.

Aczkolwiek trzeba pamiętać, że oduczenie się złych nawyków zabiera więcej energii i pochłania więcej czasu, aniżeli wyrobienie sobie nowych, dobrych nawyków.

 

Ankieta ”angielski” + niespodzianka

 

Masz pytania? Szukasz dodatkowych informacji? Potrzebujesz pomocy, materiałów do nauki języka angielskiego? Napisz mi o tym w poniższej ankiecie, bym wiedziała, jaką wiedzą, jakimi materiałami do nauki powinnam się z Tobą podzielić.

Dla osób, które wypełnią ankietę i zostawią do siebie adres e-mail mam niespodziankę 🙂

Powered byTypeform

 

Cenne wskazówki, podziel się nimi ze znajomymi!

Bądź na bieżąco:

– zapisz się na newslettera i otrzymaj dostęp do e-booka ”Efektywna nauka języka;

– obserwuj bloga FRANG na Facebooku (co piątek nowa #frangowazagadkajezykowa do rozwiązania – przyłącz się do zabawy!)

Frangowa zagadka językowa

2 myśli na temat “WPADKI JĘZYKOWE KORPOLUDKÓW

  1. ewa Odpowiedz

    brakuje mi „comfortable”, które sporo moich współpracowników wymawia jako …. 'komfortable'

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *