PROJECT MANAGEMENT – PODSTAWY JĘZYKOWE

Project management - podstawy językowe

 

Podstawowe, angielskie słownictwo dotyczące zarządzania projektami.

PM, PMO, PRINCE2, PMI, PMBoK, Agile, MiM, MoM, Gantt, RAID, Scrum i LL – sprawdź, co oznaczają te Project Managementowe akronimy i nazwy własne!

 

PROJECT MANAGEMENT A NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPECJALISTYCZNEGO

 

Jeśli dotychczas nie miałeś styczności z zarządzaniem projektami, ale marzy Ci się praca w roli PMO (Project Management Officer) czy PM (Project Managera) to po pierwsze musisz wiedzieć, że zarządzanie projektami to praca przede wszystkim w języku angielskim.

Nawet jeśli będziesz prowadził projekt dla francuskiej, niemieckiej czy hiszpańskiej firmy, to i tak wiodącym językiem projektu będzie język angielski.

Pod drugie, jeśli chcesz wejść do świata project managementu, to zacznij jak najszybciej szlifować swoją wiedzę w tym temacie.

Owszem może i na początek wystarczy dobra znajomość język angielskiego i branży, której projekt dotyczy, by zdobyć pierwsze doświadczenie. Niemniej jednak bez wątpienie dużo łatwiej dostać pracę w korporacji w dziale PMO jeśli się ma blade pojęcie o tej tematyce. Tak więc bierz się za naukę. Opanuj, choć bazowe słownictwo w języku angielskim związane z project managementem.

Ale uwaga! Zanim rzucisz się w wir pracy nad angielskim słownictwem dotyczącym zarządzania projektami, zanim przerazisz się ilością angielskiej nomenklatury do opanowania, spokojnie zacznij swoją przygodę z zarządzaniem od prześledzenia poniższego zestawienia.

Znajdziesz w nim słowa, w tym i akronimy, jakże lubiane przez korporacje, które bez wątpienia pomogą Ci zrobić pierwszy krok ku karierze PM(O).

 

PROJECT MANAGEMENT / ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – PODSTAWOWE SŁOWNICTWO 

 

A oto i one:

1. PM

Project Management (Zarządzanie Projektami) / Project Manager (Kierownik Projektu)

Zarządzanie projektami to dziedzina wiedzy przyczyniająca się do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw. Rozwój działalności projektowej wymaga nie tylko kompetencji w zakresie samego zarządzania projektami, lecz także jednolitych zasad monitorowania i koordynacji przebiegu wielu projektów jednocześnie. Centrum takich kompetencji powinno być Biuro Zarządzania Projektami (PMO).

Sukces realizacji projektu wymaga kierowania systemem, składającym się z ludzi, procesów i produktu. Dla większej liczby projektów konieczne jest zdefiniowanie efektywnego systemu zarządzania całym portfelem projektów w przedsiębiorstwie.

2. PMO

Project Management Office (Biuro Zarządzania Projektami) / Project Management Officer (dosł. urzędnik ds. projektu)

Project Management Office to dział zarządzania projektami charakterystyczny dla korporacyjnego świata, w którym zatrudnieni są PM i PMO. Największą zaletą dla firmy z posiadania stałego PMO jest to, że firma realizując kolejne projekty, może czerpać z doświadczeń wyniesionych z realizacji poprzednich (tzw. lesson learned).

Natomiast do podstawowych obowiązków Project Management Officera należy wspieranie i zarządzanie realizacją projektów. Dbałość o terminową realizację działań, monitorowanie postępu prac, a także wykorzystanie w procesie realizacji projektu oprogramowania wspomagającego zarządzanie projektami (MS Project, Smartsheet itp.).

3. PRINCE2

PRojects IN Controlled Environments (dosł. Projekty w sterowanym środowisku)

PRINCE2 to opracowana przez Brytyjczyków twarda metodyka zarządzania projektami. Choć można ją zastosować  do zarządzania i sterowania projektami wszelkiego rodzaju i wszelkiej wielkości, to jednak największą popularnością cieszy się ona w projektach brytyjskich i na dodatek z sektora publicznego.

Tak więc jeśli będziesz miał możliwość pracować nad projektami brytyjskimi i jeszcze z sektora publicznego, to zachęcam do zapoznania się z metodologią PRINCE2, a z czasem może i do zdania egzaminu certyfikującego:

PRINCE2 Foundation (można do niego podejść nie mając doświadczenia zawodowego w zarządzaniu)

PRINCE2 Practitioner (wymagane jest zdanie egzaminu PRINCE2 Foundation, albo innego egzaminu np. Certified Associate in Project Management (CAPM)®, o którym wspomnę za chwilę).

Więcej informacji na temat PRINCE2 znajdziesz pod tymi adresami:

– strona AXELOS, która zarządza m.in. certyfikacją PRINCE2 – www.axcelos.com

– strona poświęcona metodyce PRINCE2 – www.prince2.com

4. PMI 

Project Management Institute (międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające kierowników projektów)

Project Management Institute to organizacja zrzeszająca project managerów. Ma ona swoją siedzibę w 280 krajach w tym i w Polsce.

Członkostwo w PMI świadczy o tym, że poważnie traktuje się karierę w zakresie zarządzania projektami i swój profesjonalny rozwój w tej dziedzinie, stąd też tak mile (obok certyfikacji PRINCE2 i Agile) widziane jest w CV. Zapewnia również dostęp do cennej wiedzy, sieci kontaktów i zasobów (strona internetowa, szkolenia i konferencje organizowane przez PMI etc.).

Ponadto PMI daje możliwość udokumentowania swojej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie zarządzania projektami poprzez zdanie egzaminu i uzyskanie certyfikacji w jednej z poniższych dziedzin:

–  Certified Associate in Project Management (CAPM)® – egzamin dla początkujących (nie jest wymagane doświadczenie zawodowe):

– Project Management Professional (PMP)® – egzamin dla zaawansowanych (wymagane jest doświadczenie zawodowe):

– inne egzaminy:

Portfolio Management Professional (PfMP)®

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)®

Więcej informacji na temat PMI znajdziesz pod tymi adresami:

– oficjalna strona Instytutu –  www.pmi.org

– PMI Poland Chapter – www.pmi.org.pl

5. PMBOK / PMBoK 

(a guide to the) Project Management Body of Knowledge

PMBOK to ”bibila managerów”, czyli amerykańska publikacja PMI opisująca metodologię zarządzania projektami.

A dokładniej PMBOK Guide to zbiór powszechnie uznanych praktyk znajdujących zastosowanie w zarządzaniu projektami. Jest źródłem wiedzy niezbędnej do zdania egzaminów PMP i CAPM, o których była mowa powyżej.

W tym roku pojawiła się 6 edycja tego poradnika:

6. Agile

Agile /ˈædʒaɪl/ (z ang. zwinny)

Agile to zwinna technika zarządzania projektami dotychczas stosowana głównie w projektach IT ponieważ opiera się na programowaniu iteracyjno-przyrostowym. Cztery podstawowe założenia Agile znajdziesz w Agile Manifesto. A 12 zasad Agile w Principles behind the Agile Manifesto.

Do ”rodziny” metodyk zwinnych Agile należą m.in.:

  • Scrum;
  • Extreme Programming (XP);
  • Kanban;
  • DSDM;
  • Crystal;
  • Lean Startup.

Metodyk zwinnych jest wiele, a różnią się między sobą podejściem do tworzenia oprogramowania.

Od 2017 roku, wraz z nową edycją PMBOK, Agile stał się nieodzownym elementem ”twardego” zarządzania projektami (Watterfall), bowiem PMI (we współpracy z Agile Alliance) opracował Agile Practice Guide, który ma zachęcić do zwinnego oraz hybrydowego (połączeniem metodyk zwinnych z klasycznymi kaskadowymi) podejścia do prowadzenia projektów.

7. Scrum

Scrum to jedna z metodyk zwinnych, zbiór zasad umożliwiając sposób wykonywania pracy tak, by można było w sposób ciągły doskonalić produkt, zespół oraz środowisko pracy.

Według Scrum Guide, Scrum to framework, czyli ramy postępowania przydatne w procesach wytwarzania, dostarczania i utrzymywania złożonych produktów. Nie koniecznie IT!

Na Scruma składają się: Scrum Teams (Zespoły Scrumowe) oraz związane z nimi roles (role: Scrum Master, Product Owner, Development Team), events (wydarzenia: Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review i Sprint Retrospective), artifacts (artefakty: Product Backolg, Sprint Backlog, Increment) i rules, czyli reguły opisane w Scrum Guide przez Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda – twórców Scruma.

Scrum jest najchętniej i najczęściej używaną metodyką Scrum ponieważ jest lekki, łatwy do zrozumienia choć trudny do opanowania.

8. MiM

Minutes of (the) Meeting (dosł. protokół z posiedzenia, spotkania)

MiM jest to oficjalny zapis ze spotkania (w formacie .pdf, ewentualnie .doc), zawierający co najmniej podjęte w czasie spotkania decyzje, a często także podsumowanie dyskusji dotyczących przebiegu projektu (np. pojawiających się podczas realizacji projektu ryzyk).

Tak więc MiM to notatka ze spotkania czy calla, potocznie zwana  również ”minutkami”.

9. MoM

Memo of (the) Meeting (z ang. notatka służbowa, memo ze spotkania)

MoM to też rodzaj notatki dokumentującej bieżące ustalenia projektowe, tyle tylko, że zdecydowanie bardziej precyzyjnej i zwięzłej.

MoM często używane jest zamiennie z MiM, bo obie formy dotyczą notatek ze spotkań. Niemniej jednak należy pamiętać, że oba te dokumenty różnią się od siebie długością, więc jeśli ktoś poprosi Cię o napisanie MoM to postaraj się by było krótkie i esencjonalne.

10. Gantt

Gantt (chart) to typ wykresu słupkowego ilustrujący harmonogram (schedule) zadań w  projekcie. Uwzględnia się w nim podział projektu na poszczególne zadania, oraz rozplanowanie ich w czasie. Obecnie harmonogramy projektów (Gantty ) opracowuje się w takich programach jak MS Project czy Smartsheet, które umożliwią łatwy monitoring postępów prac (duża ilość możliwych do zastosowania oznaczeń) i aktualizację planu realizacji projektu.

Więcej informacji na temat Gantt chart znajdziesz na stronie www.gantt.com

11. RAID

Risks Actions (Assumptions) Issues Dependencies (Decisions)  (log)

W dzienniku RAID rejestruje się ryzyka, działania (założenia), problemy (wg. PRINCE2 zagadnienia) i zależności (decyzje), które pojawiają się w czasie trwania projektu.

Jest to bardzo przydatne narzędzie, bowiem pozwala w jednym miejscu przechowywać wszystkie istotne informacje i działania, które mają wpływ na realizację projektu. Innymi słowy pomaga kontrolowaniu, monitorowaniu, a więc i zarządzaniu projektem.

12. LL

Lessons Learned (wyciągnięte wnioski, dosł. lekcje)

Ideą ”lessons learned” jest gromadzenie i spisywanie w dzienniku doświadczeń (Lessons log) zdarzeń, które negatywnie, neutralnie bądź też pozytywnie wpłynęły na realizację projektu wraz z pomysłem na ich rozwiązanie / zaimplementowanie w kolejnych projektach.

Wyciąganie wniosków i spisywanie ich w dzienniku pozwala uczyć się na własnych błędach projektowych. A opracowanie (na podstawie Lessons loga) Raportu Doświadczeń (Lessons report) i rozpowszechnienie zawartych w nim pomysłów na usprawnienia pozwala w przyszłych projektach uniknąć powielania błędów i tym samym skuteczniej zarządzać projektami.

 

PROJECT MANAGEMENT SZANSĄ NA MIĘDZYNARODOWĄ KARIERĘ

 

I tym oto sposobem dotarłeś do końca zestawienia najbardziej podstawowego słownictwa dotyczącego zarządzania projektami.

Teraz już wiesz, jak wyglądają początki managementu 😉

Dużo anglicyzmów, żargonu niezrozumiałego dla osób spoza ”świata” Kierowników Projektów i wyzwań, którym trzeba sprostać, by projekt ”zostania PMem” zakończył się sukcesem.

Jedno jest jednak pewne: choć droga do kariery PMa nie jest łatwa, to warta poświęcenia.

 

ANKIETA ”ANGIELSKI” + NIESPODZIANKA

 

A jeśli nadal masz pytania, albo szukasz dodatkowych informacji, potrzebujesz pomocy, materiałów do nauki języka angielskiego, to koniecznie mi o tym napisz w poniższej ankiecie, bym wiedziała, jaką wiedzą, jakimi materiałami do nauki, powinnam się z Tobą podzielić.

Dla osób, które wypełnią ankietę i zostawią do siebie adres email mam niespodziankę 🙂

Powered byTypeform

 

Przydatna wiedza językowa? Podziel się wpisem ze znajomymi!

Bądź na bieżąco!
Obserwuj bloga FRANG na Facebooku.

Lis 2, 2017 | Zamieszczone przez w JĘZYK BIZNESOWY | Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Premium Wordpress Themes by UFO Themes
error: Content is protected !!
Więcej w JĘZYK BIZNESOWY
Work, job, labour - praca po angielsku.
PRACA PO ANGIELSKU TO ”JOB” CZY ”WORK”, A MOŻE ”LABOUR”?

  Jaka jest różnica pomiędzy ''job'', ''work'' i ''labour''? Kiedy ich używać? Przydatne zwroty i wyrażenia z ''job'', ''work'' i...

Zamknij