MATURA Z ANGIELSKIEGO – MEGA LISTA PRZYDATNYCH ZWROTÓW

Zwroty w języku angielskim przydatne na maturze i innych egzaminach z języka angielskiego.

 

Zwroty w języku angielskim przydatne na maturze i innych egzaminach z języka angielskiego.

Począwszy od egzaminów gimnazjalnych, a skończywszy na egzaminach niepaństwowych np. Cambridge.

 

PRZYDATNE ZWROTY M.IN. NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

Poniżej znajdziesz przykłady zwrotów w języku angielskim dotyczących najczęściej poruszanych na egzaminach tematów.

Zanim jednak przejdziesz do przeglądania całej mega długiej listy, rzuć okiem na spis treści zamieszczony poniżej i wybierz sobie te tematy, które najbardziej potrzebujesz zgłębić i na początku skup się na nich. Niech to będą Twoje małe cele językowe do osiągnięcia.

A jeśli uznasz, że poniższa wiedza może się jeszcze komuś przydać 😉 , to śmiało udostępnij treść tego artykułu na facebooku i/lub w innych social media. Niech i inni skorzystają!

A tymczasem zapraszam do lektury spisu treści:

Wstęp do matury ustnej.

1-6: Podstawowe zwroty w języku angielskim:

 • przywitanie się
 • przedstawienie się
 • przerwanie rozmówcy w uprzyjmy sposób
 • prośba o powtórzenie pytania czy zdania
 • prośba o wyjaśnienie niezrozumiałego wyrazu, zwrotu czy pytania
 • pożegnanie

Rozmowa po angielsku z odgrywaniem ról.

7-10: Rozmowa po angielsku z odgrywaniem roli:

 • włączanie się do rozmowy
 • rozpoczynanie rozmowy, dyskusji
 • rozwinięcie rozmowy (patrz poniżej)
 • zakończenie rozmowy

11-13: Uzyskiwanie i udzielanie informacji:

 • pytanie o informacje
 • udzielanie informacji
 • odmowa udzielenia informacji

14-15: Proszenie o instrukcje i udzielanie instrukcji:

 • prośba o udzielenie instrukcji
 • udzielenie instrukcji

16-17: Proszenie o rady i udzielanie rad:

 • prośba o udzielenie rady, informacji
 • sugerowanie, udzielenie rad, dalszych informacji

18-19: Pytanie o drogę i wskazywanie drogi do celu

 • pytanie o drogę
 • wskazywanie drogi

20-22: Relacjonowanie wydarzeń

 • rozpoczynanie relacjonowania
 • przedstawianie kolejności wydarzeń
 • zakończenie relacjonowania

23-24 : Wyrażanie przypuszczenia

 • wyrażanie przypuszczenia, pewności
 • wyrażanie przypuszczenia, prawdopodobieństwa

25-27: Wyrażanie odczuć

 • wyrażanie zdziwienia i niedowierzania
 • wyrażanie strachu
 • wyrażanie wątpliwości, wahania 

28-31: Negocjowanie po angielsku

 • proszenie o pomoc
 • odmawianie pomocy
 • osiąganie kompromisu
 • wyrażanie zgody

32-34: Składanie propozycji

 • proponowanie
 • odrzucanie propozycji
 • przyjmowanie propozycji

35-38: Skarżenie się i przepraszanie

 • zgłaszanie skarg, żali, pretensji
 • przepraszanie
 • odmowa przyjęcia przeprosin
 • przyjmowanie przeprosin

39-43: Sugerowanie, proponowanie i planowanie przyszłych wydarzeń

 • proponowanie spotkania
 • ustalanie terminu spotkania
 • zaakceptowanie zaproszenia
 • odrzucenie zaproszenia
 • planowanie przyszłych wydarzeń

44-47: Uzyskiwanie i udzielanie pozwolenia

 • prośba o pozwolenie
 • udzielanie pozwolenia
 • wyrażanie braku pozwolenia
 • wyrażanie zakazu

48-50: Wyrażanie opinii

 • wyrażanie opinii
 • zgadzanie się z czyjąś opinią
 • niezgadzanie się z czyjąś opinią

51-53: Wyrażanie zainteresowania, preferencji, życzeń

 • wyrażanie zainteresowania
 • wyrażanie życzeń
 • wyrażanie preferencji

54-57: Rozmowa telefoniczna

 • rozpoczynanie rozmowy telefonicznej
 • prośba o nierozłączanie się / poczekanie przy telefonie
 • poinformowanie o nieobecności / braku dostępności żądanego rozmówcy
 • zostawienie wiadomości

Opisywanie ilustracji i udzielanie odpowiedzi

58-59: Opisywanie ilustracji i udzielanie odpowiedzi na 3 pytania

 • opisywanie ilustracji
 • interpretowanie obrazka

60-61: Opisywanie zapachu, smaku i wyglądu

 • opisywanie zapachu i smaku
 • opisywanie wyglądu

62-68: Opisywanie przedmiotów

 • opisywanie opakowania
 • opisywanie kształtu
 • opisywanie rozmiaru
 • opisywanie materiału, tworzywa
 • opisywanie wzoru
 • słowa wzmacniające znaczenie przymiotników
 • opisywanie przedmiotów pełnymi zdaniami

69-74: Opisywanie miejsc

 • nazwy budynków
 • nazwy sklepów
 • nazwy instytucji
 • przymiotniki opisujące miejsca
 • opisywanie usytuowania
 • wyrażanie służące do opisywania miejsc

Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i udzielenie odpowiedzi 

75-79: Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i udzielanie odpowiedzi na 2 pytania

 • przegląd zaproponowanych opcji
 • porównanie i ocena propozycji, podanie argumentów
 • wybór jednej opcji i uzasadnienie swojego wyboru
 • uzasadnienie odrzucenia pozostałych opcji
 • dodatkowe zwroty – 2 pytania egzaminatora

 

PODSTAWOWE ZWROTY  W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

1. Przywitanie się

Good morning. / Good afternoon. / Good evening. / Hello. / Hi. / Hello everyone! (Cześć wszystkim!)

How are you?

I’m fine, thank you and you?

I’m fine, thanks.

2. Przedstawienie się

My name is Ann Smith . / I’m Ann Smith .

Nice to meet you. / Pleased to meet you. (Bardzo mi miło… poznać.)

3. Przerywanie rozmówcy w uprzejmy sposób

Excuse me. (Przepraszam.)

Excuse me, I’d like to say that… (Przepraszam, chciałbym/chciałabym powiedzieć, że…)

Sorry to interrupt, but… (Przepraszam, że przerywam, ale…)

May I interrupt? (Czy mogę przerwać?)

4. Prośba o powtórzenie pytania czy zdania

I’m sorry, I didn’t here that.

Could you speak up a bit? I can’t hear you. (speak up = mówić głośniej)

Could you speak more slowly, please?

Could you repeat that please?

Excuse me, could you repeat the question, please? (Przepraszam, czy może Pan/Panie powtórzyć pytanie?)

Sorry, I didn’t catch what you said. Could you say it/that again, please? (Czy mógłby Pan/Pani powtórzyć?)

5. Prośba o wyjaśnienie niezrozumianego wyrazu, zwrotu czy pytania

I’m not sure (if) I understand. (Nie jestem pewny/pewna czy rozumiem.)

Sorry, I’m not quite sure that I understand this. (not quite = nie całkiem, niezupełnie)

I’m sorry, but I don’t quite see what you mean. (Przepraszam, ale chyba nie do końca rozumiem, co ma Pan/Pani na myśli.)

Excuse me, could you explain that? (Czy może mi Pan/Pani to wytłumaczyć?)

Could you explain that/this word to me, please? (Czy może mi Pan/Pani wytłumaczyć to słowo?)

I’m not sure… Does it mean…? (Nie jestem pewny/pewna…. – Czy to znaczy…?)

What do you mean by that? (Co przez to rozumiesz?)

What do you mean by ”funny”? (Co masz na myśli mówiąc ”zabawny”?)

What does ”[this English word]” mean exactly? (Co dokładnie znaczy ”[podajesz angielskie słowo]”?)

Could you give an example, please?

May I ask you a question?

Is it OK if I ask a few questions?

6. Pożegnanie

Good bye. / Bye.

See you. / See you soon. / See you on Friday. / See you later. / See you in two weeks’ time./ I’ll see you in three weeks. / I’ll see you in a fortnight. (Do zobaczenia za dwa tygodnie)

Have a nice time. / Have a wonderful day! / Have a great weekend! / Have a good ride! / Have a safe journey! / Bon voyage! / Have a pleasant trip! / Have a good flight! / Enjoy your flight! / Enjoy your meal! / Have fun! / Enjoy (yourself)!

Drive carefully! / Drive safely! / Fly safely! (do pilota of course 🙂 )

Don’t forget to drop me a line! (drop sb a line = napisać do kogoś parę słów, odezwać się)

Give me a ring some time! (give sb a ring = przedzwonić lub zadzwonić do kogoś)

 

ROZMOWA PO ANGIELSKU Z ODGRYWANIEM ROLI

 

7. Włączanie się do rozmowy

By the way.. (Przy okazji , nawiasem mówiąc, swoją drogą…)

Oh, by the way, my name’s Mary.

That reminds me… (To mi przypomina…)

May I say something? (Czy mogę coś powiedzieć?)

May I add something? (Czy mogę coś dodać?)

That’s right, but don’t you think that… (Zgadza się, ale nie sądzisz, że…)

8. Rozpoczynanie rozmowy, dyskusji

Let’s talk about… (Porozmawiajmy o….)

We have to discuss… (Musimy przedyskutować…)

Can we talk about it now? (Czy możemy o tym teraz porozmawiać?)

Dreadful weather, isn’t it? (Okropna/straszna pogoda, czyż nie?)

Lovely day, isn’t it? / Beautiful weather, isn’t it? – Yes, it is.

Superb performance/restaurant, isn’t it? (Pierwszorzędny, znakomity występ / restauracja, czyż nie?)

Excuse me, is anyone sitting here? (Przepraszam, czy ktoś tu siedzi?) / Is this seat taken? (Czy to miejsce jest zajęte?)

Excuse me, could you tell me the time please?

I’m new here. Have you been here before?

Excuse me, haven’t we met before?

Paul! Is that you? We haven’t seen each other for a long time. / We haven’t seen each other for ages. (potoczne)

9. Rozwinięcie rozmowy

Patrz poniżej 🙂

10. Zakończenie rozmowy

Well, it’s been nice talking to you.  (Cóż, miło było z Panem/Panią/Tobą porozmawiać.)

It’s been nice to meet you. (Miło było Pana/Panią poznać.)

I’m sorry, I must be going.

OK. See you on Monday.

Goodbye. / Bye, bye!

Take care! (Trzymaj się!)

 

UZYSKIWANIE I UDZIELANIE INFORMACJI W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

11. Pytanie o informacje

Could you tell me where the toilet is, please?

Do you know where I can buy fresh seafood?

Excuse me, do you know what this machine is for?

I wonder if you could help me? (Zastanawiam się czy zechciałbyś, mógłbyś mi pomóc?)

I wonder what my mum is making for dinner.

Does this bus go to Victoria Station?

When does the evening performance end?

Excuse me, what size is this T-shirt?

Where could I try this T-shirt on? / Could I try this T-shirt on, please? (try sth on = przymierzyć)

Where can I change my euros / pounds / dollars? (change = rozmieniać)

Can you change a 20 euro note for two tens?

12. Udzielanie informacji

Yes, of course. It’s just (a)round the corner. (…tuż za rogiem)

I’m afraid I don’t know. Please try the Information Centre.

Ask the man over there. He’ll help you.

I think there is a bank down the road.

13. Odmowa udzielenia informacji

I have no idea, I’m afraid. I’ve never used it before. (have no idea = nie mieć pojęcia)

I have no idea where she’s gone.

I’m sorry. I really don’t know. I don’t live in this area.

I can’t tell you, I’m afraid. I’m a tourist too.

I’m afraid, I can’t help you. I don’t work here.

 

PROSZENIE O INSTRUKCJE I UDZIELANIE INSTRUKCJI W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

14. Prośba o udzielanie instrukcji

What should I do to borrow a book from this library? (borrow = pożyczać coś od kogoś: Can I borrow… ? / !!! lend = pożyczać komuś coś: Can you lend me…. ?)

Could you tell me how to sign up for dance classes?

Excuse me, how does this coffee machine work? / How do you make this thing work?

Ann, how do you prepare this dessert?

Do you know how to fill in this form? / How should I fill out this questionnaire? (fill in = fill out = wypełniać coś)

15. Udzielanie instrukcji

You press this button and then a red light appears.

You fill in this form, then you go to the counter.

When you see your number displayed (wyświetlony), approach the counter.

Be careful! Don’t touch the handle.

Don’t forget to dial a number starting with ”+48”.

Try to stay calm. The doctor will be here soon. (Postaraj się zachować spokój. Lekarz wkrótce przyjdzie.)

 

PROSZENIE O RADY I UDZIELANIE RAD PO ANGIELSKU

 

16. Prośba o udzielenie rady, informacji

I have to stay in Cracow this week. Can you recommend a cheap hotel?

I’d like to buy a gift for my teacher. Could you give me some advice? (Czy możesz mi doradzić?, dosłownie udzielić rady)

What would you do if you were in my shoes? (be in sb’s shoes = być na czyimś miejscu, być w czyjejś skórze)

What would you do if you were in my position? (Co byś zrobił, gdybyś był na moim miejscu?)

Excuse me, which bus should I take to the city center?

I’ve nearly run out of money. What shall I do now? (run out =  skończyć się, wyczerpać się, zabraknąć)

Do you have any idea what I could do?

Let me know immediately if you hear any further news. (Daj mi znać natychmiast, jeśli usłyszysz dalsze wiadomości.)

17. Sugerowanie, udzielanie rad, dalszych informacji

You’d better not drink so much coffee.

Why don’t you look for a job? (look for = szukać)

If I were you, I wouldn’t do it. (Gdybym był tobą, nie zrobiłbym tego.)

I think you could talk to him once more (once more = jeszcze raz)

I don’t think you should take this exam this year. (take an exam UK = do an exam US = zdawać egzamin)

Can I give you a piece of advice? (Czy mogę udzielić ci małą radę?)

If you need any further information, please contact our head office. (Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, proszę skontaktować się z naszą centralą /siedzibą główną firmy).

 

PYTANIE O DROGĘ I WSKAZYWANIE DROGI DO CELU W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

18. Pytanie o drogę

Excuse me, could you tell me the way to the (bus/coach) station, please?

How can I get to the center?

Excuse me, could you tell me where the post office is?

I wonder how I could get to the (nazwa hotelu) Hotel.

19. Wskazywanie drogi

There’s a supermarket just down the road. (along/down/up the road = trochę dalej, niedaleko)

Drive / Walk / Go straight on until you see / reach the church. (straight on = dalej prosto)

Turn left at the traffic lights.

Take a bus number 12 and get off at the eighth bus stop. (get off = wysiadać z czegoś)

Get off at the next stop. (Wysiądź na następnym przystanku.)

Change at the (nazwa hotelu) Hotel and take a tram number 2. (change = przesiadać się)

Change trains in Paris.

Take  / It’s the second / third… turning on your left / right.

It’s five minutes from here on foot / by bus / by car / by train / by tram / by underground (the Tube = potocznie metro londyńskie).

Turn left at the roundabout. (Skręć w lewo na rondzie)

Cross the street at the zebra crossing. (grade / level crossing = przejazd kolejowy)

Cross the 567 Park Road and it’s the second road on your right.

The bank is (will be) right in front of you / on your right / left. (in front of = przed, naprzeciw)

The supermarket is on opposite side of the city. (on opposite sides of the city = po przeciwnej stronie miasta)

The church is opposite the post office / next to the post office. (opposite = naprzeciwko / next to = obok)

There is a tree on the right side of the house.

 

RELACJONOWANIE WYDARZEŃ PO ANGIELSKU

 

20. Rozpoczynanie relacjonowanie

One day… I felt something cold and wet touching my neck.

It all happened… ten years ago in America. (To wszystko zdarzyło się…)

It happened to me a few years ago.

It was… a horrible accident. (To był…)

I knew from the very beginning that something was going to happen.

It was all very funny / sad.

21. Przedstawienie kolejności wydarzeń

At the beginning (Najpierw…)

Then… (Potem)

At first I felt uneasy, but… (Na początku czułam / czułem się nieswojo, ale….)

While I was talking on the phone I heard…. (Kiedy rozmawiałem / rozmawiałam przez telefon usłyszałem / usłyszałam….)

As soon as I heard the news (on TV), I phoned Mary.

First I took out my pencil, then I opened my workbook. (first = najpierw, then = potem)

Suddenly… (Nagle…)

At the same time… (W tym samym czasie…)

After that…

Before that…

The next thing I did was to…

Finally… (Ostatecznie…)

In the end… (Na koniec…)

Eventually… (!!! eventually = w końcu, ostatecznie / possibly = być może, ewentualnie)

22. Zakończenie relacjonowania

Kate is the most generous person I’ve ever met.

You are the best friend I’ve ever had.

That’s / was the funniest story I’ve ever heard.

It’s / was the worst mistake he’s ever made.

This is / was the most difficult decision I’ve had to make in years. (To najtrudniejsza decyzja, jaką musiałem/musiałam podjąć od lat).

It was the most unusual / unpleasant / wonderful thing that has ever happened to me.

It was the most frightening / the scariest experience I have ever had.

It was one of the worst experiences of my life / in my life. (To było jedno z najgorszych doświadczeń w moim życiu.)

I’ll never forget that day.

I’ll never ask a stranger for a lift again. (lift = podwiezienie)

I / We had a great / awful time.

 

WYRAŻANIE PRZYPUSZCZENIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

23. Wyrażanie przypuszczenia, pewności

Of course he’ll manage. (Oczywiście, że sobie poradzi.)

She / He will certainly win.

I’m absolutely sure she / he will not (won’t) do it.

She / he can’t be that stupid?! Can she / he?

Look! It’s going to rain.

He must have offended her. (Musiał ją obrazić.)

24. Wyrażanie przypuszczenia, prawdopodobieństwa

I suppose they will come. (suppose = sądzić, przypuszczać)

I suppose that you’ve already heard the news?

It was quite interesting / boring, I suppose. (Wydaje mi się, że było dość interesująco / nudno.)

She / He is likely to get a scholarship. (Prawdopodobnie otrzyma stypendium.)

They may forget about her anniversary. (may = móc)

There may be other problems that we don’t know about.

She / He may have forgotten our address. (Może zapomniała / zapomniał nasz adres.)

I don’t think they’ll be ready on time. (on time = punktualnie)

Perhaps, she / he was driving too fast.

It’s possible that she / he got lost on the way. (get lost = zbłąkany, zagubiony, zgubić się)

 

WYRAŻANIE ODCZUĆ PO ANGIELSKU

 

25. Wyrażanie zdziwienia i niedowierzania

What a surprise!

It can’t be true!

You must be joking! / You are joking! / You’ve got to be joking if you think I’m going to stand in the rain watching you play football!

You must be kidding!

You want me to drive into the city centre? You’ve got to be kidding.

You can’t be serious.

Who would have thought that buying a new car could take so long! (Kto by pomyślał , że kupno nowego samochodu może potrwać tak długo!)

He’s lost his job.” – „You don’t say!” (Nie mów! / Nie żartuj! / No co Ty?!)

I am / I was surprised to hear that. (Jestem / byłem zaskoczony / zaskoczona słysząc to.)

I am / I was shocked!

I can’t / I couldn’t believe it!

Would you believe it?

I am / I was totally confused!

26. Wyrażanie strachu

I am afraid of the dark / water / spiders.  (be afraid of something = bać się czegoś)

I was so scared, I’ve always been afraid of spiders. (be scared of something = być przestraszonym, wystraszonym, bać się czegoś)

She’s scared of heights.

I was scared to death. (Byłem / Byłam przerażony na śmierć.)

I was scared stiff. (scared / worried / bored stiff /stɪf/ = śmiertelnie przerażony / zmartwiony / znudzony)

I’m really worried about my son. (be worried about sth / sb = martwić się)

I was terrified that he would come back.

It was the most frightening experience I’ve ever had.

27. Wyrażanie wątpliwości, wahania

Well… (Otóż…)

Let me think. (Niech pomyślę.)

Well, let me think… There’s another pub further down the street. (further = dalej)

It’s hard to say. (Trudno powiedzieć.)

I’m not quite sure but I think… (Nie jestem do końca pewny/pewna, ale myślę, że…)

I’m not so sure. (Nie jestem taki pewien/taka pewna).

Actually… (Właściwie, (tak) naprawdę, faktycznie) !!! actually nie oznacza aktualnieaktualnie to currently)

In fact… (W rzeczywistości, tak naprawdę)

What I mean is… (Chodzi mi o to, że….)

The point is… (Chodzi o to…, sendo sprawy jest takie, że jeśli…)

The point is, if you don’t apply for that job, you might never get it.

Let me think… No we can’t do it this way! (Niech no pomyślę… Nie, nie możemy tego zrobić w ten sposób!)

How shall I put it? (Jakby to ująć?)

Frankly speaking… (Szczerze mówiąc…, szczerze powiedziawszy…)

Quite frankly, I think you’re making a big mistake.  (Szczerze mówiąc myślę, że popełniasz wielki błąd.)

 

NEGOCJOWANIE PO ANGIELSKU

 

28. Proszenie o pomoc

Will you help me with this bag, please?

Can you could close the window?

Could you lend me some money?

Do you mind speaking more slowly? (Czy mógły Pan / mogłaby Pani mówić trochę wolniej?)

Would you mind waiting a little? (Czy mógłby Pan / mogłaby Pani trochę poczekać?)

Would you mind if I borrowed your phone? (Czy mogłabym pożyczyć twój telefon?)

I wonder if you could possibly give me a lift? (give a lift = podwieźć)

Could you give me a lift to the airport?

I was wondering if you could explain this problem to me once more.

Do you think she’d mind if I borrowed her book?

29. Odmawianie pomocy

Do you mind…? – Well, I do.

Would you mind….? – As a matter of fact, I would. (as a matter of fact = właściwie (to), prawdę mówiąc)

Sorry, I can’t.

I can’t help you, I’m afraid.

I’m awfully sorry, but I have to…

I’d love to, but…

I’d really like to help but…

30. Osiąganie kompromisu

OK, so let’s do it other way. I can… [do shopping] first, and then…. [I will play computer games]. – Yes, that’s fine by me. (Dobrze.)

Let’s do it my / your way. OK? (Zróbmy to po mojemu / twojemu. Dobrze?)

31. Wyrażanie zgody

Yes, of course! (Tak, oczywiście.)

Could you pass the salt, please? – Certainly. (Oczywiście.)

Can I borrow your pen, please? – Sure. (Pewnie.)

Let’s meet this evening. – OK (Okay.) (! czyta się /əʊˈkeɪ/, a nie jakieś ”ok”…)

Do you mind… ?/ Would you mind… ? / I hope this will not cause you any trouble. – Not at all. (Skądże. / Wcale.)

I’d be glad. (Byłbym zadowolony. / Byłabym zadowolona) / I’ll be glad. (Będę zadowolony / zadowolona.)

By all means. (Jak najbardziej / Ależ oczywiście.)

 

SKŁADANIE PROPOZYCJI PO ANGIELSKU

 

32. Proponowanie

Shall I bring a glass of water?

May I help you with that bag?

Let me do that for you.

Would you like me to do the shopping? (Chcesz, żebym zrobił(a) zakupy?)

Do you think I could help you with this?

33. Odrzucanie propozycji

It’s / That’s OK thanks.

No thanks, it’s all right.

Thank you very much, but I’ll manage. (Dziękuję bardzo, ale poradzę sobie.)

That’s very kind of you, but I can do it myself. (To bardzo miłe z twojej strony, ale sam(a) sobie poradzę.)

Thanks for offering but I’ll be all right.

34. Przyjmowanie propozycji

Thank you very much.

Thanks a lot.

That’s very kind of you, thanks.

Well, if you insist. It’s very kind of you, thanks.

How kind, but you don’t have to.

 

SKARŻENIE SIĘ I PRZEPRASZANIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

35. Zgłaszanie skarg, żali, pretensji

I’d like to complain about the radio I bought two weeks ago. It doesn’t work. (complain = skarżyć się, narzekać, składać reklamację)

I’m sorry to trouble you but could you turn the music down, please? (turn down = ściszać, zmniejszać, skręcać coś)

I’m sorry to say this but your child has broken my window.

I’ve got a problem, you see. I’m afraid the washing machine doesn’t work.

36. Przepraszanie

I’m terribly sorry.

Please forgive me.

It won’t happen again.

I didn’t mean to do it.  / I didn’t mean to hurt him.  (mean to do sth = zamierzać coś zrobić)

It was so silly of me. (silly = głupie)

Dad, I’m afraid I’ve got something to tell you. I’ve scratched your car.

I don’t know how to put this, but the dictionary you lent me yesterday got damaged. (how to put this = ujmować, wyrażać)

37. Odmowa przyjęcia przeprosin

I don’t believe it. How could you (do that)?!

Why didn’t you look after it? (look after = opiekować się kimś/czymś, zajmować się kimś/czymś)

I’ll never lend anything again to you!

What are you going to do about it? (Co zamierzasz z tym zrobić?)

38. Przyjmowanie przeprosin

Oh, that’s all right. Don’t worry about it! (Nie przejmuj się tym!)

Don’t worry! It’ll be all right. (Nie martw się! Wszytko będzie dobrze.)

There is nothing to worry about. (Nie ma się czym martwić.)

There is no need to worry. (Nie ma potrzeby się martwić.)

Oh, never mind. It doesn’t really matter. (Nieważne. To naprawdę nie ma znaczenia.)

I’m sorry. I forgot your birthday. – That’s all right. (Nic się nie stalo. Nic nie szkodzi.)

It’s nothing. Forget it! (Nie ma sprawy!)

It’s OK.

It’s not your fault.

I’m sure you didn’t mean to (do it). (Jestem pewny / pewna, że nie zamierzałeś / zamierzałaś tego zrobić.)

 

SUGEROWANIE, PROPONOWANIE I PLANOWANIE PRZYSZŁYCH WYDARZEŃ PO ANGIELSKU

 

39. Proponowanie spotkania, zrobienia czegoś

Are you doing anything on Friday night?

How about going out somewhere this evening?

I’m going for a walk. Would you like to join me? (join = przyłączyć się)

Why don’t we go to the cinema this weekend? (Dlaczego nie mielibyśmy pójść do kina w ten weekend?)

Why not go to the beach? (Dlaczego by nie pójść na plażę?)

You hardly ever write to me. Why don’t you write a little more often? (hardly ever = rzadko kiedy)

Let’s eat out tonight! (eat out = jeść poza domem)

I think we should… (Myślę, że powinniśmy…)

40. Ustalanie terminu spotkania

I’d like to make an appointment with… (make an appointment = umówić się na spotkanie, wizytę, ustalić termin)

Do you think we could meet soon to discuss it?

Could we meet to talk about it?

What time shall we meet?

What time shall I pick you up from the airport? (pick up = odebrać kogoś/coś)

Does Tuesday afternoon suit you? (suit = odpowiadać, pasować)

It would suit me better if we meet a bit earlier.

Can you make it on Friday morning?

Friday’s fine for me.

I can’t make it then, but I could make Thursday morning.

41. Zaakceptowanie zaproszenia

Good idea! / Great idea! (Świetny pomysł!)

That’s a great idea.

Thanks, I’d love to.

That would be lovely.

Why not?!

OK, let’s do that! (Wporządku, zróbmy to!)

42. Odrzucenie zaproszenia

Are you doing anything on Saturday night? – Yes, I am. I’m going to the cinema.

Thanks for asking but I can’t.

It’s nice of you to ask but I’ve already promised to help my mum.

I’m afraid I’m busy tonight / next Friday.

I’m sorry, I’m expecting some guests on Saturday.

This weekend is a bit difficult. What about next weekend?

43. Planowanie przyszłych wydarzeń

Shall we prepare some Italian food?

What shall we bring?

I’ll bring some wine if you prepare the food.

I’ll pick you up at 7 p.m.

Who’s going to clean up after party / afterwards ? (afterwards = później, potem)

 

UZYSKIWANIE I UDZIELANIE POZWOLENIA PO ANGIELSKU

 

44. Prośba o pozwolenie

Can I leave earlier?

Could I look at your notes? (look at = spojrzeć na coś)

May I use your smartphone? (Czy mogę użyć twojego smartfona?)

Do you mind if I open the window?

Would you mind if I didn’t come to school tomorrow?

I wonder if it would be possible for me to have a holiday in September.

Is it all right if I bring a friend?

45. Udzielanie pozwolenia

OK. You have (my) permission to go ahead with the project.

Yes, of course.

Do you mind… ? / Would you mind… ? – Not at all. Go ahead! (Ani trochę. Śmiało! / Proszę bardzo!)

Can I come with you? – I suppose so. (Właściwie tak. No dobrze.)

46. Wyrażanie braku pozwolenia

I’m afraid not. (Obawiam się, że nie.)

That’s not a very good idea.

I don’t think that’s a good idea.

No, please don’t.

I would / I’d rather you didn’t. (Wolałabym / Wolałbym, żebyś tego nie robił(a).)

I’m sorry but that’s not possible.

Do you mind… ?  – Well, I do as a matter of fact. (No, prawdę mówiąc tak.)

Would you mind… ? – Actually, I would. (Właśnie, że miałbym / miałabym przeciwko.)

47. Wyrażanie zakazu

You can’t smoke here, I’m afraid.

I’m sorry, but you are not allowed to park here.

You mustn’t touch this. It’s dangerous!

Dogs are not allowed here.

 

WYRAŻANIE OPINII W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

48. Wyrażanie opinii, swojego zdania na jakiś temat

In my opinion, … (Moim zdaniem, …)

If you ask me, … (Jeśli chcesz znać moje zdanie, …)

I think that… job offers are difficult to understand.

I think the best idea would be to… find a new job. (Myślę, że najlepszym pomysłem byłoby znaleźć nową pracę.)

On the one hand… (Z jednej strony…)

On the other hand… (Z drugiej strony…)

Did you enjoy your visit to the museum? – Yes, I found it far more interesting than I expected.

It seems to me that… it is almost impossible to get there.

I believe that… America is an exciting place to live.

In my opinion…. / To my mind… this is the best movie ever.

Do you think it helped his career? – Absolutely. (oczywiście, jak najbardziej)

Do you suggesting that we should just ignore the problem? – No, absolutely not. (W żadnym wypadku)

49. Zgadzanie się z czyjąś opinią

That’s exactly what I think.

That’s exactly what I wanted to say.

I agree with you. (Zgadzam się z tobą.)

I couldn’t agree more.

I agree entirely.

Great idea!

I like French language. – So do I. (Ja też. / Ja również.)

Good point! (Racja!)

I take your point. (Rozumiem twój punkt widzenia.)

Well, she’s got a point. (Cóż, ona ma rację.)

50. Niezgadzanie się z czyjąś opinią

I’m afraid, I don’t agree at all. (Przykro mi, ale zupełnie się nie zgodzę.)

I’m afraid, I don’t share your view. (Przykro mi, ale nie podzielam Twojego zdania.)

That may be true but…

I’m not sure…

Perhaps, but don’t you think that…

I don’t think that’s the best idea. (Nie uważam, że to najlepszy pomysł).

I can’t agree with you there.

You can’t be serious!

 

WYRAŻANIE ZAINTERESOWANIA, PREFERENCJI, ŻYCZEŃ PO ANGIELSKU

 

51. Wyrażanie zainteresowania

I find this book very interesting. (Uważam tę książkę za bardzo interesującą.)

I’m quite interested in project management. (to be interested in sth = interesować się czymś)

I’m keen on football. (to be keen on = być bardzo zainteresowanym, ”zapalonym”)

I’m bored by nature films.

I’m bored with doing homework.

I’m very fond of cats. (to be fond of sb/sth = lubić kogoś/coś)

I’m very fond of dancing.

52. Wyrażanie życzeń

I’d like to come back here one day.

I want to be on time.

I wish you a happy aniversary!

I wish to speak to the manager. (wish to do sth = życzyć sobie, chcieć coś zrobić)

I wish I had a better job. (Chciał(a)bym mieć lepszą pracę. = wolał(a)bym…)

I wish I didn’t spend so much on clothes.

I wish I had accepted the job. (Szkoda, że nie przyjąłem / przyjęłam tej pracy. = żałuję, że nie… )

Have your exams finished yet? – I wish! (Chciał(a)bym!)

I’m going to stop eating junk food.

53. Wyrażanie preferencji

I like / love / enjoy dancing because…. (Lubię / uwielbiam tańczyć ponieważ…)

I like French alcohols bacause…

I don’t like chocolate. – Neither do I. (Ja też nie.) / I do.

I don’t like / hate going to school because… (Nie lubię / Nienawidzę chodzić do szkoły ponieważ….)

Personally speaking, I don’t like dogs. (generally/personally speaking = ogólnie rzecz biorąc / jeśli o mnie chodzi)

I prefer tea to coffee. (Wolę herbatę od kawy.) – So do I. (Ja też.) / I don’t.

I prefer watching football to playing.

I’d prefer to go alone.

Would you prefer red or white wine? – I’d prefer to have tea.

I can’t stand getting up early in the morning. (can’t stand sb/sth = nie móc znieść kogoś / czegoś)

I’d rather watch TV than go out. (go out = wychodzić)

I’d rather not stay here alone.

I’d like to learn French. (Chciałbym / Chciałabym uczyć się francuskiego.)

 

ROZMOWA TELEFONICZNA W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

54. Rozpoczynanie rozmowy telefonicznej

Hello. Is that Kate? (Halo. Czy to…?)

Hello. Ann Smith speaking. (Halo, tu…)

Good morning. This is Ann Smith speaking. (Dzień dobry, z tej strony… / tu… )

Who’s calling please? (Kto dzwoni?) – It’s Kate Smith here. / My name’s Mike Bush.

I’m calling from (nazwa firmy).

I’m calling on behalf of (nazwa osoby, w imieniu, której dzwonimy).

Is that the right number? (”Czy dobrze się dodzwoniłem?”)

(nazwa firmy). Can I help you? (W czym mogę pomóc?)

(nazwa firmy). This is (imię i nazwisko). How may I help you? / How can I help?

I am trying to contact Paul.

I am trying to get in touch with Mark. (be / get / keep in touch with sb = utrzymywać, nawiązywać z kimś kontakt / być, pozostawać z kimś w kontakcie)

I need to talk to Mr Wood.

I would like to make a reservation please.

Could / Can I speak to Mr / Mrs / Miss Brown, please? (speak to sb UK / speak with sb USA = rozmawiać z kimś)

Could I speak to someone who….?

Certainly. Who shall I say is calling? (Oczywiście, Mam powiedzieć, że kto dzwoni?)

I’d / I would like to speak to Mary, please. – Speaking. (Przy telefonie.)

Could you put me through to extension number (numer wewnętrzny), please?

55. Prośba o nierozłączanie się / poczekanie przy telefonie

Hang on, please. I’ll see if she / he is in. (Sprawdzę, czy jest.) – Hello, Peter, I’ve got Mike on the phone for you… OK! I’ll put him through.

Just a minute. / Just a second. I’ll connect you.

Please hold (a sec). I’ll put you through (to her / him). (Proszę zaczekać, przełączę Pana / Panią).

Hang on a moment, I’m just putting you through.

Hold on, please. (hold on = zaczekać)

Hold on! I’ll just check his/her calendar.

Hold on while I find a pen.

56. Poinformowanie o nieobecności / braku dostępności żądanego rozmówcy

He / She is out. I’m afraid.

I’m afraid she/ he is not available at the moment. (available = dostępny)

I’m afraid she / he is in a meeting at the moment. – What time will she / he be out of the meeting? (be out = być poza, nie mieć czegoś) – In about an hour.

Can you call back later / this afternoon / tomorrow? (call sb back = oddzwonić do kogoś)

She / He can’t talk now – She / He will call you back in twenty minutes.

She / He will call you back as soon as she / he comes in. (come in = pojawić się, przyjść)

57. Zostawianie wiadomości

Can I leave a message? / Do you think you could take a message?

Can I take a message? / Would you like to leave a message?

Actually, would you mind? Could you tell her / him that Ann Smith called and that I’m in the office all day if she / he could call me back.

Can I take your number, please?

Yes, it’s 555-666-777.

Okay, I’ll make sure he gets the message. (Dobrze, dopilnuję, żeby dostał(a) tę wiadomość.)

Thanks very much for your help! Goodbye!

 

OPIS ILUSTRACJI I UDZIELANIE ODPOWIEDZI NA 3 PYTANIA

 

58. Opisywanie ilustracji

In the picture / photo I can see a beautiful landscape. (Na zdjęciu widzę…) (photo = zdjęcie, picture = ilustracja, obrazek, zdjęcie)

The picture shows… a family. (Obrazek przedstawia…) I can see a mother, father and 2 kids.

In picture there is a shop.

There is / are…. in the picture. (Na obrazku jest/są…)

In the foreground… (Na pierwszym planie…)

In the background… (W tle…)

On the right / left there is / are… (Po prawej / Po lewej jest / są…)

 

59. Interpretowanie obrazka

The picture makes me think of… (Ten obrazek sprawia, że myślę o…)

I suppose that… (Przypuszczam, że…)

It seems to me that… (Wydaje mi się, że…)

It’s hard to say but I think… / it could be…  (Ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że… / to może być…)

It’s hard to say but it could be a special occasion.

Maybe… (Być może…)

Probably / Perhaps it’s… (Prawdopodobnie…)

It looks like the people in the picture are… ( Wygląda na to, że ludzie na obrazku są…)

The person in the picture can / can’t be… (Osoba na obrazku może / nie może być….)

It may be… (To może być…)

The people in the picture may be…  because…. (Ludzie na obrazku prawdopodobnie są… ponieważ…)

The people in the picture must be…  because…. (Ludzie na obrazku na pewno są… ponieważ….)

 

OPISYWANIE ZAPACHU, SMAKU I WYGLĄDU PO ANGIELSKU

 

60. Opisywanie zapachu i smaku

I could smell cigarette smoke. (Czułem / Czułam zapach dymu papierosowego.)

The house smelled of garlic and burnt oil.

The soup tasted delicious – spicy but not too hot.

It tastes like fish.

61. Opisywanie wyglądu

She looks terrific.

He is tall and thin.

How tall is she / he? – She / He is almost 2 metres tall. (Ona / On ma prawie 2 metry wzrostu.)

 

OPISYWANIE PRZEDMIOTÓW PO ANGIELSKU

 

62. Opisywanie opakowania

bag / basket

a paper bag, a plastic bag (bag = torba, worek, torebka)

a shopping basket (basket = kosz, koszyk)

box / can / tin / carton / jar / packet / pot / tube

a cardboard box (kartonowe pudełko)

a box of chocolates, a box of matches

a can of soup, a can of beans (can = puszka)

a tin of soup, a tin of beans, a biscuit tin, a paint tin  (tin = puszka)

a carton of milk, a carton of fruit juice (carton = karton)

a jar of jam (jar = słoik)

a packet of sweets, a packet of crisps, a packet of cigarettes (packet = paczka)

a flower pot, a pot of coffee / tea (pot = doniczka, dzbanek, garnek)

a tube of toothpaste (tube = tubka)

bottle / glass / mug / bowl

a bottle of wine, a bottle of shampoo

an empty bottle

a glass of water

Would you like a glass of water? (Chciałbyś szklankę wody?)

a coffee / tea mug (mug = kubek)

a bowl of soup (miska zupy)

loaf / slice / bar / bunch

a loaf of bread (bochenek)

a slice of bread / cake / meat (slice = kawałek, plasterek)

a bar of chocolate / a chocolate bar / gold bars (bar = tabliczka, sztaba)

a bunch of flowers (bunch = bukiet, pęk, kiść)

You buy flowers and bananas in bunches.

63. Opisywanie kształtu

round / square / rectangular / oval / triangular / spherical / cubical (sześcienny) / spiral

My room is roughly rectangular. (Mój pokój jest z grubsza prostokątny).

pyramid-shaped (w kształcie ostrosłupa), heart-shaped, egg-shaped / star-shaped

64. Opisywanie rozmiaru

tiny (maleńki, malutki) / small / average (przeciętny, średni) / large (duży) / huge (ogromny, olbrzymi)/ short / long / wide / narrow (wąski) / high / low / deep / shallow (płytki)

a tiny baby

an average person, an average day, an average age, an average temperature

The food was pretty average.

a large amount of money

a large number of people

The shirt was a bit too large.

I come from quite a large family. (Pochodzę z całkiem dużej rodziny.)

a huge house

five meters long

a four-meter-long lorry (czterometrowa ciężarówka)

The church will be fifteen metres in height.

The lake reaches a maximum depth of 176 metres. (Jezioro osiąga maksymalną głębokość 176 metrów.)

My room is about three metres long.

The carpet is over two metres in length.

Our swimming pool is five metres wide.

The width of this river is 46 metres.

a narrow street

shallow water (płytka woda)

65. Opisywanie materiału, tworzywa

wood (drewno, drzewo) / metal / silver (srebro, srebrny) / gold (złoto) / cork (korek) / plastic / glass / paper / card / leather (skóra)/ brick (cegła) / stone (kamień) / concrete (beton)/ cotton (bawełna, wata) / silk (jedwab) / wool (wełna) / straw (słoma)

a piece of wood

Metals are used for making machinery and tools. (Metale są używane do produkcji maszyn i narzędzi.)

a sliver ring, a silver necklace, a silver coin

a golden ring, a golden opportunity (życiowa szansa), a bright golden hair

Most children’s toys are made of plastic. (Większość zabawek dla dzieci jest wykonana z tworzywa sztucznego.)

a plastic bag

glass jars

a piece of paper, a sheet of paper

a birthday card, a library card, a graphics card (karta graficzna), a sound card (karta dźwiękowa)

We spent the evening playing cards. (Wieczór spędziliśmy grając w karty.)

a leather jacket

a brick wall

a stone wall, a cherry stone (pestka z wiśni)

concrete blocks

a cotton dress

a silk shirt

a wool suit

a straw hat

66. Opisywanie wzoru

pattern (wzór) / striped (w paski, pasiasty, pręgowany, prążkowany) / floral (kwiatowy) / checked (w kratkę) / plain (gładki, bez wzoru)

a dress pattern

a striped shirt

a floral pattern

a checked tablecloth (obrus w kratkę)

a plain blue carpet

67. Słowa wzmacniające znaczenie przymiotników

very / quite / a bit / really / awfully / extremely (niezwykle, wyjątkowo) / smart (bystry, elegancki) / high / totally (zupełnie, całkowicie) / absolutely (całkowicie, zupełnie, absolutnie) / completely (całkiem, zupełnie)

You are driving too fast. Can you drive a bit more slowly?

extremely beautiful, extremely expensive, extremely dirty, extremely quiet

a smart new restaurant, a smart blue suit

Kate is one of the smartest kids in the class. (Kasia jest jednym z najmądrzejszych dzieci w klasie).

I totally disagree. (Całkowicie się nie zgadzam.)

They look totally different. (Wyglądają zupełnie inaczej.)

The food was absolutely delicious. (Jedzenie było absolutnie pyszne.)

Unfortunately her house is completely destroyed. (Niestety jej dom jest całkowicie zniszczony.)

I completely forgot about your birthday party. (Całkowicie zapomniałem / zapomniałam o Twojej imprezie urodzinowej.)

68. Opisywanie przedmiotów pełnymi zdaniami

It’s made of plastic.

It looks like a huge ball.

It’s a bit similar to the Eiffel Tower.

It’s used for gardening.

 

OPISYWANIE MIEJSC PO ANGIELSKU

 

69. Nazwy budynków

home / house / block of flats (blok mieszkalny) / bungalow (dom parterowy) / cottage (domek) / semi-detached (bliźniak) / terraced house (szeregowiec) / mansion (rezydencja) / skyscraper (drapacz chmur) / castle (zamek) / palace (pałac) / tower (wieża)

the Eiffle Tower (wieża Eiffla)

Buckingham Palace

70. Nazwy sklepów

chemist’s (apteka, drogeria) / newsagent’s (kiosk, sklepik z gazetami) / supermarket / department store (dom handlowy) / greengrocer’s (warzywniak) / butcher’s (sklep mięsny) / boutique (butki, sklepik z modnymi ciuchami) / bookshop (księgarnia) / shoe shop (sklep z butami)

Tomorrow I am going to the butcher’s to buy some sausages.

71. Nazwy instytucji

nursery school (żłobek) / kindergarten (przedszkole) / primary school (szkoła podstawowa) / secondary school (szkoła ponadpodstawowa) / university / post office / bank / police station / church / cathedral / hospital / hotel / museum /  theatre / cinema / library (biblioteka)

the University of Cambridge

I want to go to university when I finish school.

Last year I applied to four universities.

I study French at university.

72. Przymiotniki opisujące miejsca

tall (wysoki) / busy (ruchliwy) / crowded (zatłoczony)/ noisy (hałaśliwy) / clean / smelly (śmierdzący) / calm (spokojny, bezwietrzny) / peaceful (spokojny, pokojowy) / large (duży) / colourful (kolorowy, barwny)/ historical (historyczny) / modern (nowoczesny) / distant (odległy, daleki) / sleepy (śpiący, senny, spokojny)

It’s one of the tallest buildings in the city. (To jeden z najwyższych budynków w mieście.)

a busy restaurant, a busy road

a crowded room, a crowded train

I’ve had problems with noisy neighbours. (Miałem / Miałam problemy z hałaśliwymi sąsiadami.)

a colourful painting, a colourful character

a historical novel (powieść historyczna), historical documents

modern society, modern life, modern art, modern architecture

distant galaxies (odległe galaktyki), a distant cousin (daleki kuzyn)

a sleepy little town (senne, spokojne miasteczko)

73. Opisywanie usytuowania

It’s opposite the school.

It’s on the corner.

It’s between the cinema and the bank.

It’s next to the church.

It’s on the left /right of the supermarket.

It’s ten minutes from the railway station.

74. Wyrażenia służące do opisywania miejsc

It’s full of people.

It’s always empty.

It’s famous for its harbour. (Słynie z portu.)

It’s smaller / bigger than our village / town / city / country.

It’s the most unusual place I’ve ever seen. (To najbardziej wyjątkowe miejsce jakie widziałem / widziałam.)

It’s the most unusual place I have ever been to. (To najbardziej wyjątkowe miejsce w jakim kiedykolwiek byłem / byłam.)

 

WYPOWIEDŹ W JĘZYKU ANGIELSKIM NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO

 

75. Przegląd zaproponowanych opcji

There are three pictures to choose from. (Są tu trzy zdjęcia do wyboru.)

I have three pictures to choose from. (Mam trzy zdjęcia do wyboru.)

They present… (Przedstawiają…)

I will try to select the best option.

I think that all the pictures are very attractive / beautiful / lovely / wonderful / stunning (wstrząsające, oszałamiające, wprawiające w osłupienie) / blurred (niewyraźne) / black and white (czarno-białe) / posed (pozowane).

Picture 1 shows… and it/he/she seems very… .

On the other hand, picture 2 shows…  and I must say that this option is… .

76. Porównanie i ocena propozycji, podanie argumentów

As a matter of fact, I prefer picture… because it is more / less… than the… (…jest bardziej/mniej… niż…)

I must admit that I especially like picture… because… . What’s more, …. . (Muszę przyznać, że szczególnie lubię obraz… ponieważ… . Co więcej, … .)

77. Wybór jednej opcji i uzasadnienie swojego wyboru

I prefer… because… (Wolę… ponieważ…)

Off all this picture, I would choose the… because… (Ze wszytskich tych obrazków wybrałabym…. ponieważ…)

I like the…. best, because… (Najbardziej podoba mi się… ponieważ…)

78. Uzasadnienie odrzucenia pozostałych opcji

I wouldn’t choose option / picture… because it isn’t as good as option / picture… . (Nie wybrałbym / Nie wybrałabym opcji / obrazka… ponieważ ona / on nie jest tak dobry jak opcja/ obrazek… .)

I don’t think the option…  is as good as option… , because… (Myślę, że… nie jest tak dobra jak… ponieważ…)

It / The picture… is nice but what I don’t like is / are… .

What is more, it seems to me that it’s not the best choice because…

When it comes to… , I’ve never had / been…. (Jeśli chodzi o…, nigdy nie byłem / miałem….)

79. Dodatkowe zwroty – 2 pytania egzaminatora

The main advantage / disadvantage is that… (Główna zaleta / wada polega na tym, że…)

One advantage is that… (Jedna zaleta polega na tym, że…)

I think / In my opinion / To my mind… because… (Uważam / Moim zdaniem…)

 

ANGIELSKA GRZECZNOŚĆ JĘZYKOWA

 

Na zakończenie jeszcze ostatnia w tym temacie wskazówka z mojej strony.

Zapewne zauważyłeś, jak często w powyżej wymienionych zwrotach pojawiły się następujące angielskie słowa: ”sorry”, ”excuse me”, ”please”,  ”thank you”, ”would you…?” czy ”could you…?”.

Przypadek?

Nieee!

Ich częstotliwość użycia jest dowodem na to, jak bardzo ważna w języku angielskim jest ”grzeczność językowa”.

Tak więc unikaj trybu rozkazującego, zadawania bezpośrednich pytań. W zamian stosuj pośrednie pytania i question tags, a jak odmawiasz to dodaje ”I’m afraid” itp. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

A tymczasem… good luck!

P.S. Jeśli masz ochotę sprawdzić swoją wiedzę językową w łatwy, szybki i przyjemny sposób, to zerknij do zakładki z frangowymi testami językowymi. Test yourself and have fun! 😉

 

ANKIETA ”ANGIELSKI” + NIESPODZIANKA

 

A jeśli masz do mnie pytania, albo szukasz dodatkowych informacji, potrzebujesz pomocy, materiałów do nauki języka angielskiego, to koniecznie mi o tym napisz w poniższej ankiecie, bym wiedziała, jaką wiedzą, jakimi materiałami do nauki, powinnam się z Tobą podzielić.

Dla osób, które wypełnią ankietę i zostawią do siebie adres email mam niespodziankę 🙂

Powered byTypeform

 

Przydał Ci się ten artykuł, udostępnij go znajomym!

Bądź na bieżąco:

– zapisz się na newslettera (otrzymasz dostęp m.in. do e-booka ”Efektywna nauka języka”);

– obserwuj bloga FRANG na FacebookuTwitterze lub Google+.

Maj 4, 2018 | Zamieszczone przez w PRZYDATNE ZWROTY | Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Premium Wordpress Themes by UFO Themes
error: Content is protected !!
Więcej w PRZYDATNE ZWROTY
Francuskie przekleństwa - les gros mots
FRANCUSKIE ”GRUBE SŁOWA”, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ!

  Francuskie ''grube słowa'' (les gros mots), czyli przekleństwa w języku francuskim, które koniecznie trzeba bliżej poznać. Zestawienie najpopularniejszych francuskich...

Zamknij